biuro@wasztan.pl

570-406-700

NAPRAWA ROZDZIELNI SN – WYMIANA ROZŁĄCZNIKÓW

1. Wymiana rozłączników wnętrzowych ORB
W ramach zlecenia wykonano:

-        demontaż 2 rozłączników SN z wkładkami bezpiecznikowymi,
-        demontaż szyn AP30x4mm,
-        demontaż napędów NR3,
-        montaż nowych rozłączników OMB oraz bezpieczników CEEF, instalację nowego oszynowaniai oznakowanie faz.

Zdjęcie z realizacji:

2. Wymiana rozłącznika wnętrzowego LHTCJ
W ramach zlecenia wykonano:
-        wymianę uszkodzonego rozłącznika SN z wkładkami bezpiecznikowymi, tj. zastąpienie rozłącznikiem typu OMB,
-        wymianę uszkodzonego izolatora przepustowego SN fazy L2,
-        demontaż napędu NRW,
-        montaż rozłącznika OMB oraz bezpieczników CEEF,
-        oznakowanie faz.

Zdjęcia z realizacji:

3. Naprawa rozdzielnicy gazowej
W ramach zlecenia wykonano:

-        wymianę uszkodzonego przepustu typu A (przy udziale serwisu producenta rozdzielnicy),
-        wymianę głowic SN,
-        pomiary eksploatacyjne,
-        uzupełnienie gazu SF6 (przy udziale serwisu producenta rozdzielnicy).

4. Naprawa rozłącznika typu ORB
W ramach zlecenia wykonano:
-        wymianę noża opalnego wraz z komorą gaszeniową,
-        ogólny serwis i regulację aparatu,
-        wymianę wkładek bezpiecznikowych,
-        dosycenie głowicy kablowej 3GO KOSTUCHNA,
-        wymianę uszkodzonego izolatora przepustowego SN fazy L2.

5. Wymiana układów przekładników pomiarowych
W ramach zlecenia wykonano:
-        demontaż spalonych przekładników porcelanowych,
-        demontaż przewodów strony wtórnej przekładników,
-        instalację nowych legalizowanych przekładników KBB INTRA wraz z przewodami,
-        pomiary eksploatacyjne.

Zdjęcia z realizacji:

7. Naprawa rozdzielnicy ABB
W ramach zlecenia wykonano:
-        wymianę uszkodzonego sterownika polowego,
-        parametryzację zabezpieczeń,
-        próby i pomiary funkcjonalne,
-        serwis ogólny rozdzielnicy.