BUDYNKI WIELORODZINNE

Sprawdź naszą szeroką ofertę dla budynków wielorodzinnych.

W ramach współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz zarządcami obiektów wielolokalowych realizujemy:

  • opiekę serwisową instalacji elektrycznych,
  • remonty i naprawy instalacji elektrycznych,
  • przeglądy i pomiary elektryczne.

  • Uwaga: Nie przyjmujemy zleceń „wirtualnych” na prace bez wchodzenia do lokali i wyłączania zasilania.