PRZEGLĄDY STACJI TRANSFORMATOROWYCH  I ROZDZIELNI SN

Sprawdź naszą szeroką ofertę dla przeglądy obiektów Sn/nN.

Regularne przeglądy stacji transformatorowych oraz rozdzielni średniego napięcia pozwalają na zachowanie właściwego stanu urządzeń elektroenergetycznych, diagnostykę uszkodzeń oraz wypracowanie planu remontu i napraw. Podczas przeglądu wykonujemy niezbędne pomiary elektryczne, dokręcamy połączenia śrubowe oraz czyścimy kompleksowo pomieszczenia i zainstalowane urządzenia. W zależności od ustaleń z klientem usługa może być rozszerzona o termowizję lub pomiary pirometryczne.
      
Zalegający kurz i osady na urządzeniach elektrycznych są bardzo szkodliwe i mogą doprowadzić do zwarć i drzewienia izolacji. Szczególnie jest to widoczne w przypadku zakresu wysokich i średnich napięć. Na zdjęciu nr 1 widoczny jest przebity izolator 30kV na skutek przepływu prądu po zabrudzonej powierzchni.
     
 W ramach przeglądu stacji transformatorowych i rozdzielni należy zwracać również uwagę na stan głowic kablowych - w szczególności olejowych oraz poziom oleju w transformatorach i aparaturze rozdzielczej. Zaniechanie kontroli głowic kablowych i uzupełniania w nich syciwa może doprowadzić do zniszczenia stacji transformatorowej, w tym wypadku śmiertelnego. Na zdjęciu nr 2 przedstawiono efekt wybuchu „małej głowicy SN typu 3GO KOSTUCHNA” (materiał uzyskano na Międzynarodowej Konferencji naukowej JURATA 2007-06-13 Aktualne problemy w elektroenergetyce).
      Przeglądy mają jeszcze jeden często zapominany walor – pozwalają „przetrzeć się” używanym sporadycznie urządzeniom i napędom.

Zdjęcie nr 1. Przebity izolator 30kV

Zdjęcie nr 2. Efekt wybuchu " małej głowicy SN typu 3GO KOSTUCHNA"

Prace realizowane są w oparciu o wytyczne Inwestora, niemniej zwykle obejmują również branżę budowlaną. 

Głównie podczas przeglądu sprawdzamy:

 • stan techniczny budynku (dach, strop, ściany, kanały, kablownie),
 • stan wyposażenia rozdzielczego (mosty kablowe, szynowe, rozdzielnice, transformatory),
 • stan uziemień zewnętrznych i wewnętrznych,
 • stan torów głównych i izolatorów,
 • oznakowanie kabli i urządzeń,
 • dokumentację eksploatacyjną i ruchową,
 • stan techniczny jednostek transformatorowych,
 • dostępność punktów kontrolnych,
 • stan techniczny wentylacji komór i rozdzielni,
 • stan techniczny przyłączy kablowych nN i SN do transformatorów,
 • podręczny sprzęt BHP,
 • czystość izolatorów oraz aparatury rozdzielczej,
 • dobór zabezpieczeń,
 • kompensację mocy biernej.

 • Prace pomiarowe oraz przegląd są zakończone sporządzeniem dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej. Na życzenie klienta wykonujemy również dokumentację zdjęciową.