WYMIANA TRANSFORMATORÓW SN/NN

Usługi związane z wymianą transformatorów świadczymy w całej Polsce z wykorzystaniem materiałów własnych lub powierzonych. Dostarczamy transformatory nowe oraz regenerowane.

Podstawowe typy i moce transformatorów posiadamy na stanie magazynowym oraz mamy dostęp do transformatorów nietypowych, np. stosowanych w hutnictwie, kopalniach, trakcji.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji (dotyczy awarii) 365 dni w roku 24/h.

Urządzenia podlegające wymianie i wykazujące wartość na życzenie klienta przyjmujemy w rozliczeniu lub poddajemy utylizacji.

Szczególną uwagę przywiązujemy do transformatorów z PCB oraz ich właściwego unieszkodliwienia!

1. Transformator olejowy 15/0,42kV 400kVA - Warszawa
W ramach zadania:
-  zdemontowano i zutylizowano spalony transformator olejowy 250kVA,
-  dostarczono oraz zainstalowano fabrycznie nowy transformator olejowy 400kVA,
-  wykonano nowe mosty kablowe nN,
-  sporządzono pomiary i dokumentację powykonawczą.

Wymiana transformatora została przeprowadzona w ciągu 10 godzin od zlecenia usługi.