SERWIS 24/H

Sprawdź naszą ofertę z zakresu serwisu 24/h.

SERWIS 24/h

     Świadczymy serwis urządzeń oraz instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz wewnątrzzakładowych sieci 110kV.
     Podejmujemy się działania w formule „hotline” 24/h oraz w ramach podpisanych umów na opiekę serwisową stacji transformatorowych. W wielu przypadkach czas reakcji na wezwanie serwisowe nie przekracza 2 godzin.
     W szczególności specjalizujemy się w diagnostyce i naprawach rozdzielnic SN i nN, transformatorów energetycznych oraz linii kablowych olejowych i suchych. Realizujemy naprawy i serwis urządzeń oraz linii kablowych i napowietrznych wykonanych w technologii współczesnej oraz przestarzałych technologii z ubiegłego wieku.
     Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym, umożliwiającym lokalizację uszkodzeń i defektów w sieciach elektroenergetycznych i powiązanej strukturze, w tym wyładowań niezupełnych i współczynników stratności dielektrycznej.
     Doświadczenie w diagnostyce i naprawach transformatorów energetycznych, rozdzielnic i linii kablowych zdobywaliśmy na szkoleniach i warsztatach technicznych w kraju oraz w Niemczech.
     Posiadamy na wyposażeniu serwisu mobilne rozdzielnice SN i nN, przewoźną stację transformatorową, transformatory SN/nN oraz generatory prądotwórcze do zasilania odbiorcy podczas usuwania awarii. Utrzymujemy także zapas podstawowych materiałów elektrotechnicznych, w tym: wnętrzowych rozłączników SN, wkładek bezpiecznikowych, kabli, głowic i muf kablowych, izolatorów, odgromników, oleju transformatorowego oraz syciwa kablowego.

Obszar działania:

 ✔ stacje transformatorowe,
 ✔ linie kablowe Sn i nN,
 ✔ instalacje budynkowe,
 ✔ instalacje przemysłowe,
naprawa i dosycanie głowic kabli olejowych.  

Co możemy Ci zaproponować?
    
      1.  Kompleksowe podejście do Twojego problemu. 
    Często do usunięcia awarii jest konieczna realizacja prac z różnych branż, w tym budowlanej, np. drobnych zaprawek malarskich, naprawy tynków lub bardziej złożonych, np. wykonanie nowego posadowienia rozdzielnicy lub transformatora. Nie stanowi to dla nas problemu i takie prace również wykonujemy. Rozumiemy zapotrzebowanie klientów na usługi kompleksowe!

     2.  Współpracę z Twoim Operatorem Energetycznym.
     Nawet jeżeli nie dysponujesz aktualną Instrukcją Współpracy Ruchowej lub dokumentacją sieci i instalacji możemy rozwiązać Twój problem. Wtedy własnym staraniem zajmiemy się wszystkimi formalnościami i uzgodnieniami z Twoim Operatorem.

     3.  Fachowość .
     Posiadamy niezbędne uprawnienia oraz certyfikaty związane ze świadczonymi usługami. Zajmujemy się głównie sektorem usług specjalistycznych, gdzie liczy się nie tylko wiedza, ale i jakość przyrządów pomiarowych oraz narzędzi. Prace wykonujemy z wykorzystaniem przyrządów mierniczych wiodących na Polskim rynku firm, między innymi Megger, SEBA KMT, Fluke, ZWARPOL, SONEL, METREL, KYIORITSU, ADEX, SUMMIT.
     Zadowolenie z naszych usług potwierdzają referencje oraz opinie klientów. Nie jesteśmy firmą instalacyjną, która zajmuje się stacjami transformatorowymi i instalacjami silnoprądowymi „przy okazji”- stacje transformatorowe i instalacje energetyczne to nasz główny obszar działań.

      4.  Dbałość o ekologię.
       Zawsze staramy się działać w sposób możliwie przyjazny środowisku. Nie akceptujemy żadnych „tanich i uproszczonych” rozwiązań utylizacji odpadów, w tym oleju transformatorowego.
        Segregujemy odpady powstające z robót i nie wyrzucamy wszystkich odpadów do jednego pojemnika. Przywiązujemy uwagę do segregacji – nawet nasze małe kroki są ważne i mogą stanowić bodziec do zmiany swoich przyzwyczajeń u innych.
        Szczególną ostrożność przykładamy do oleju transformatorowego zawierającego PCB.


ALBUM ZDJĘĆ Z WYBRANYCH AWARII

Uszkodzony transformator SN/nN wyłączony chwilę przed wybuchem i rozerwaniem kadzi na skutek wzrostu ciśnienia oleju i jego zapłonu.
Powodem wezwania serwisu była głośna praca stacji transformatorowej oraz wyczuwalny zapach spalenizny, co jak się okazało było symptomem poważnej awarii i zagrożenia dla otoczenia.

Ujawnione podczas przeglądu stacji transformatorowej defekty przyłączy kablowych nN. Żyły przewodów fazowych L1 i L2 były niemal całkowicie przepalone, skorodowane oraz w części pozbawione izolacji. Decyzją Inwestora wykonano szybką naprawę instalacji.

Pomiary diagnostyczne pompy jazu wodnego. Ujawniono asymetrię rezystancji uzwojeń oraz miejsce przebicia izolacji tabliczki zaciskowej do obudowy.

Wypalony zacisk szynowy „Chorągiewka” transformatora olejowego 630kVA 20/0,4kV, pracującego w zakładzie przemysłowym. Zatrważający stan połączenia stykowego i wezwania nas do awarii zasilania był spowodowany wieloletnimi zaniedbaniami w przeglądach i serwisie stacji transformatorowej.

Uszkodzona głowica kablowa SN 20kV w celce rozdzielnicy RM6 na skutek wyładowań niezupełnych oraz wadliwego montażu. W miejscach mocowania żył głowicy do konstrukcji obudowy szafy widoczne są miejsca przebicia izolacji. Po rewizji rozdzielnicy zdecydowano o pilnej potrzebie wymiany podejścia kablowego.

Zainstalowane w stacji trafo w trybie awaryjnym izolatory przepustowe oraz ograniczniki przepięć. Dotychczasowe wyposażenie rozdzielcze uległo zużyciu oraz częściowemu przebiciu izolacji na skutek wyładowań atmosferycznych oraz braku konserwacji (czyszczenia z zanieczyszczeń).