Transformatory energetyczne-
najczęstsze uszkodzenia jednostek SN/nN

DLA TRANSFORMATORÓW OLEJOWYCH
- asymetria rezystancji uzwojeń górnego napięcia (szczególnie na różnych odczepach),
- uszkodzenie przełącznika zaczepów,
- niska wartość rezystancji izolacji i współczynnika absorbcji,
- zużycie lub zanieczyszczenie oleju dielektrycznego,
- rozszczelnienia kadzi, korków, zaworów lub uszczelnień izolatorowych ,
- korozja transformatora,
- spękania uszczelek gumowych,
- uszkodzenie wyprowadzeń zacisków,
- znaczne ubytki oleju dielektrycznego,
- zagazowanie transformatora i utworzenie poduszki gazowej,
- uszkodzenie wskaźnika oleju,
- rozszczelnienie orurowania, zaworów,
- uszkodzenia wewnętrzne,
- źle wyregulowane iskierniki, 
- źle dobrane zaciski transformatorowe do przekroju kabli  (skutkuje niewłaściwym połączeniem i przegrzewaniem się styków).

 DLA TRANSFORMATORÓW SUCHYCH
- niska wartość rezystancji izolacji,
- korozja rdzeni transformatorów,
- spękania uszczelek gumowych pod stabilizatorami lub uchwytami uzwojeń,
- uszkodzenia izolacji cewek,
- uszkodzenia i zarysowania płaszczyzn wyprowadzeń szynowych,
- przesunięcie cewek względem kolumn,
- odkształcenia izolacji zwojowej oraz deformacje uzwojeń dolnego napięcia,
- poluzowanie elementów stabilizujących uzwojenia i podtrzymujących cewki,
- stopienie izolacji rdzenia,
- uszkodzenie/odklejenie czujników temperatury,
- uszkodzenie wentylatorów transformatorowych,
- pękanie izolacji żywicznej cewek górnego napięcia,
- zapchanie kanalików między uzwojeniami poprzez zanieczyszczenia,
- niesprawny układ kontroli temperatury.