PRZEGLĄD ROZDZIELNI SN

Dlaczego warto zlecić przegląd rozdzielni SN specjalistom?

Przegląd rozdzielni SN jest wykonywany w celu określenia stanu technicznego urządzeń oraz zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy systemu energetycznego.

Rozdzielnia SN jest wydzielonym pomieszczeniem zawierającym urządzenia energetyczne, w tym główny element – rozdzielnicę SN.

W zależności od budowy i wielkości rozdzielni może ona posiadać:

Przeprowadzenie przeglądu przez specjalistów zwiększa bezpieczeństwo eksploatacyjne, stacji trafo, której podstawowym elementem jest rozdzielnia i rozdzielnica SN. Przeglądy rozdzielni SN są obowiązkowe.

Wiedza i doświadczenie zespołu pracowników gwarantuje profesjonalną ocenę stanu technicznego i prawidłowe wykonanie przeglądu.

Nasze usługi obejmują pomiary okresowe i diagnostyczne oraz czynności konserwacji, minimalizujące ryzyko awarii oraz przedłużające żywotność urządzeń. Wybierając nas inwestujesz w jakość!

I. Przegląd rozdzielni SN 15kV w stacji transformatorowej (Łódź)
Parametry rozdzielnicy:
Un= 15kV
In= 630A
f=50Hz

W ramach przeglądu rozdzielni średniego napięcia w rozdzielnicy 15kV:

Pole pomiaru napięcia (widoczne przekładniki napięciowe i wkładki bezpiecznikowe).

Pole transformatorowe (widoczne przekładniki napięciowe i wkładki bezpiecznikowe).

Kompletna rozdzielnia kontenerowej stacji transformatorowej (Rotoblok SF).

II. Przegląd rozdzielni SN 15kV budynkowej stacji transformatorowej (Nowy Dwór Mazowiecki)
Parametry rozdzielnicy:
Un= 15kV
In= 250A
f=50Hz

W ramach przeglądu:

Sekcja I wnętrzowej rozdzielnicy SN

Sekcja II wnętrzowej rozdzielnicy SN

III. Przegląd poawaryjny rozdzielnicy SN 6,3kV w stacji transformatorowej kopalni kruszywa (Bydgoszcz)
Parametry rozdzielnicy:
Un= 6,3kV
In= 630A
f=50Hz

W ramach przeglądu:

Rozdzielnica okapturzona SN 6,3kV IP44 koparki kruszywa.

IV. Przegląd prewencyjny (przedawaryjny) rozdzielnicy SN 10kV stacji transformatorowej 10/0,5kV (Siechnice)
Parametry rozdzielnicy:
Un= 10kV
In= 400A
f=50Hz

W ramach przeglądu:

Rozdzielnica gazowa 10kV ORMAZABAL z widocznymi gniazdami wkładek bezpiecznikowych.

V. Przegląd rozdzielni SN 15kV typu RUP W zakładzie przemysłowym (Siechnice)
Parametry rozdzielnicy:
Un= 15kV
In= 400A
f=50Hz

W ramach przeglądu:

Rozłącznik SN typu OR połączony szynami z podstawami wkładek bezpiecznikowych. Zespół tworzy mało skuteczną ochronę transformatora, gdyż rozłącznik liniowy nie jest kompatybilny z wybijakami wkładek bezpiecznikowych. Stan zastany nie jest rozwiązaniem systemowym (rozłącznika bezpiecznikowego).

Uziemiony na czas robót w polu rozdzielnicy SN most szynowy rozłącznika bezpiecznikowego typu ORB.

Ciąg szafowy rozdzielnicy wnętrzowej 15kV. W celkach zamontowane są rozłączniki liniowe, rozłączniki bezpiecznikowe, odłączniki oraz elementy układu pomiarowego.