PRZEGLĄD ROZDZIELNI SN

I. Przegląd rozdzielni SN 15kV w stacji transformatorowej (Łódź)
Parametry rozdzielnicy:
Un= 15kV
In= 630A
f=50Hz

W ramach przeglądu:

⦁ dokręcono styki elektryczne,
⦁ pokryto wazeliną techniczną styki noży uziemników,
⦁ sporządzono pomiary eksploatacyjne,
⦁ oczyszczono z wykorzystaniem odkurzacza przemysłowego i sprężonego powietrza pomieszczenie rozdzielni oraz zainstalowaną rozdzielnicę,
⦁ zmierzono rezystancję izolacji rozdzielnicy,
⦁ sporządzono protokoły z pomiarów.

Pole pomiaru napięcia (widoczne przekładniki napięciowe i wkładki bezpiecznikowe).

Pole transformatorowe (widoczne przekładniki napięciowe i wkładki bezpiecznikowe).

Kompletna rozdzielnia kontenerowej stacji transformatorowej (Rotoblok SF).

II. Przegląd rozdzielni SN 15kV budynkowej stacji transformatorowej (Nowy Dwór Mazowiecki)
Parametry rozdzielnicy:
Un= 15kV
In= 250A
f=50Hz

W ramach przeglądu:

⦁ wyregulowano napędy rozłączników i odłączników,
⦁ wymieniono 2 szt. uszkodzonych izolatorów wsporczych,
⦁ dokręcono styki elektryczne,
⦁ pokryto wazeliną techniczną styki noży uziemników,
⦁ zmierzono rezystancję izolacji rozdzielnicy,
⦁ sporządzono protokoły z pomiarów,
⦁ oczyszczono z wykorzystaniem odkurzacza przemysłowego i sprężonego powietrza pomieszczenie rozdzielni oraz zainstalowaną rozdzielnicę.

Sekcja I wnętrzowej rozdzielnicy SN

Sekcja II wnętrzowej rozdzielnicy SN

III. Przegląd poawaryjny rozdzielnicy SN 6,3kV w stacji transformatorowej kopalni kruszywa (Bydgoszcz)
Parametry rozdzielnicy:
Un= 6,3kV
In= 630A
f=50Hz

W ramach przeglądu:

⦁ wymieniono w trybie awaryjnym uszkodzony i przegrzany fragment połączenia kablowego relacji: RGSN transformator T1,
⦁ dokręcono styki elektryczne,
⦁ pokryto wazeliną techniczną styki noży uziemników,
⦁ wykonano pomiary rezystancji izolacji oraz przejść styków rozdzielnic,
⦁ wykonano próbę napięciową i pomiary rezystancji izolacji linii zasilającej po naprawie,
⦁ oczyszczono z wykorzystaniem odkurzacza przemysłowego i sprężonego powietrza pomieszczenie rozdzielni oraz zainstalowaną rozdzielnicę,
⦁ sporządzono protokoły z pomiarów.

Rozdzielnica okapturzona SN 6,3kV IP44 koparki kruszywa.

IV. Przegląd prewencyjny (przedawaryjny) rozdzielnicy SN 10kV stacji transformatorowej 10/0,5kV (Siechnice)
Parametry rozdzielnicy:
Un= 10kV
In= 400A
f=50Hz

W ramach przeglądu:

⦁ osuszono wnętrze rozdzielnicy i pomieszczenie rozdzielni po zalaniu,
⦁ wykonano pomiary rezystancji izolacji i próbę napięciową rozdzielnicy,
⦁ sprawdzono poziom wyładowań niezupełnych rozdzielnicy,
⦁ dokręcono styki elektryczne,
⦁ oczyszczono z wykorzystaniem odkurzacza przemysłowego i sprężonego powietrza pomieszczenie rozdzielni oraz zainstalowaną rozdzielnicę,
⦁ sporządzono protokoły z pomiarów.

Rozdzielnica gazowa 10kV ORMAZABAL z widocznymi gniazdami wkładek bezpiecznikowych.

V. Przegląd rozdzielni SN 15kV typu RUP W zakładzie przemysłowym (Siechnice)
Parametry rozdzielnicy:
Un= 15kV
In= 400A
f=50Hz

W ramach przeglądu:

⦁ sprawdzono działanie rozłączników bezpiecznikowych 15kV, w tym zasymulowano wyłączenie aparatów poprzez wybijaki wkładek bezpiecznikowych,
⦁ wyregulowano w możliwym zakresie wyeksploatowane rozłączniki 15kV typu OR, ORB
i LHTCJ,
⦁ zeskrobano lokalnie odpadającą ze ścian i stropu farbę (by nie doprowadziła do zwarcia na nieizolowanych szynach),
⦁ dosycono głowicę kabla olejowego HAKnFtA 3x35mm2,
⦁ wykonano pomiary rezystancji izolacji rozdzielnicy i linii zasilanej z dosyconej głowicy kablowej SN,
⦁ dokręcono styki elektryczne,
⦁ oczyszczono z wykorzystaniem odkurzacza przemysłowego i sprężonego powietrza pomieszczenie rozdzielni oraz zainstalowaną rozdzielnicę,
⦁ sporządzono protokoły z pomiarów i wydano zalecenie wymiany niewłaściwie dobranych do zastosowania aparatów w polu nr 2.

Rozłącznik SN typu OR połączony szynami z podstawami wkładek bezpiecznikowych. Zespół tworzy mało skuteczną ochronę transformatora, gdyż rozłącznik liniowy nie jest kompatybilny z wybijakami wkładek bezpiecznikowych. Stan zastany nie jest rozwiązaniem systemowym (rozłącznika bezpiecznikowego).

Uziemiony na czas robót w polu rozdzielnicy SN most szynowy rozłącznika bezpiecznikowego typu ORB.

Ciąg szafowy rozdzielnicy wnętrzowej 15kV. W celkach zamontowane są rozłączniki liniowe, rozłączniki bezpiecznikowe, odłączniki oraz elementy układu pomiarowego.