UPRAWNIENIA

Zdobyte uprawnienia dają nam możliwośc pracy przy zaawansowanych zleceniach. 

Nasz personel stanowią osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania, projektowania, serwisu i nadzoru instalacji elektrycznych. Oprócz tego ze względu na realizowane przez nas usługi towarzyszące posiadamy w zespole pracowników różnych branż. Pozwala to na podejmowanie się zleceń, przy których oprócz instalacji elektrycznych należy wykonać inne zadania, np. remont kanału żelbetowego do kabli, malowanie pomieszczeń stacji. Część załogi posiada duże doświadczenie w realizacji projektów nietypowych i skomplikowanych na potrzeby Instytutów Badawczych, wojska oraz w innych obiektach inżynierii lądowej i wodnej. Uprawnienia i kwalifikacje zdobywaliśmy w Polsce oraz poza granicami kraju - głównie w Niemczech.

Wybrane uprawnienia i kwalifikacje naszego personelu:

 • kwalifikacje dozoru i eksploatacji gr I (elektryczne),
 • kwalifikacje dozoru i eksploatacji gr II (gazowe),
 • kwalifikacje dozoru i eksploatacji gr. III (ciepłownicze),
 • uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze w branży elektrycznej,
 • uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze w branży architektoniczno-budowlanej,
 • uprawnienia projektowe i wykonawcze w branży telekomunikacyjnej,
 • uprawnienia projektowe i wykonawcze w branży drogowej,
 • uprawnienia projektowe w branży sanitarnej,
 • uprawnienia rzeczoznawcy p.poż,
 • uprawnienia do kontroli instalacji p.poż oraz konserwacji hydrantów i gaśnic,

Certyfikaty i odbyte szkolenia:

 • Certyfikat Autoryzowanego Instalatora Eaton Electric Sp. z o.o.
 • Udział w Konferencji technicznej SEP „Eksploatacja transformatorów energetycznych, awarie i zakłócenia”,
 • Certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji „Diagnostyka transformatorów energetycznych” (Megger Polska),
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, wykładach i zajęciach praktycznych z zakresu diagnostyki, trasowania i wykrywania uszkodzeń linii kablowych (Megger Niemcy),
 • Certyfikat ze szkolenia „Inteligentna instalacja Xcomfort”,
 • Certyfikat ze szkolenia ”Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie”,
 • Certyfikat ze szkolenia ”Warsztaty w zakresie montażu szaf elektrycznych niskiego napięcia”,
 • Certyfikat ze szkolenia ”Wykorzystanie aparatury firmy Eaton Moeller w przemyśle. Przykłady rozwiązań”,
 • Certyfikat ze szkolenia ”Mechanika i utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych”.