WYMIANA IZOLATORÓW PRZEPUSTOWYCH 30kV

W ramach zadania lokalizacji awarii elektroenergetycznej zewnętrznej rozdzielni SN stwierdzono uszkodzenie izolatorów przepustowych.

Naprawa polegała na:
-  wymianie izolatorów przepustowych,
-  wymianie wypalonej szyny fazy L2, łączącej izolator przepustowy z rozłącznikiem SN,
-  doposażeniu rozdzielnicy w ograniczniki przepięć,
-  wykonaniu pomiarów rezystancji izolacji i próby napięciowej rozdzielnicy.

Zdjęcia z realizacji:

Rozdzielnica 30kV z widocznymi izolatorami przepustowymi - sekcja zasilająca.

Rozdzielnica 30kV sekcja odpływowa w kierunku transformatora.

Wypalony styk szyny z prętem izolatora przepustowego.