NAPRAWA UKŁADÓW SZR nN i SN

Układy SZR mają kluczowe znaczenie dla zachowania niezawodności zasilania odbiorów. W ramach prac serwisowych naprawiamy i parametryzujemy układy samoczynnego załączania rezerwy na poziomie niskiego i średniego napięcia.

1. Naprawa układu SZR rozdzielnicy głównej obiektu biurowego (Poznań)
W ramach zadania przeprowadzono:
-  kompleksowy przegląd i serwis rozdzielnicy,
-  wymianę uszkodzonego cięgna blokad wyłączników,
-  pomiary wyłączników,
-  termowizję dwóch sekcji rozdzielnicy głównej nN.