PRZEGLĄDY ROZDZIELNIC nN

1. Rozdzielnica Główna wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV 800kVA (Legionowo)

Parametry rozdzielnicy ZUR (jednosekcyjnej):
Un= 400V
In= 1600A
f=50Hz

W ramach przeglądu:

⦁ poddano regulacji i czyszczeniu styki mechanizmów wyłącznika APU 50A In=1000A,
⦁ wyczyszczono mechanicznie i odtłuszczono styki bezpieczników WT1 I WT2,
⦁ oczyszczono z wykorzystaniem odkurzacza przemysłowego i sprężonego powietrza pomieszczenie rozdzielni oraz zainstalowaną rozdzielnicę,
⦁ dokręcono styki elektryczne,
⦁ wymieniono przegrzane wkładki mocy WT (dawna nazwa „BM”),
⦁ zmierzono rezystancje zestykowe łączników,
⦁ zmierzono rezystancję izolacji rozdzielnicy,
⦁ sporządzono protokoły z pomiarów.

Rozdzielnica nN typu ZUR.

Wyłącznik APU 50A 1000A.

2. Rozdzielnica Główna 0,4kV kontenerowej stacji transformatorowej 6/0,4kV (Gdynia Grabówek)

Parametry rozdzielnicy:
Un= 420V
In= 1250A
f=50Hz

W ramach przeglądu:

⦁ dokręcono styki elektryczne,
⦁ oczyszczono wszystkie elementy rozdzielnicy,
⦁ pokryto wazeliną techniczną styki rozłączników bezpiecznikowych,
⦁ sporządzono pomiary eksploatacyjne.
⦁ poddano regulacji i czyszczeniu styki mechanizmów wyłącznika APU 50A In=1000A,
⦁ wyczyszczono mechanicznie i odtłuszczono styki bezpieczników WT1 I WT2,
⦁ oczyszczono z wykorzystaniem odkurzacza przemysłowego i sprężonego powietrza pomieszczenie rozdzielni oraz zainstalowaną rozdzielnicę,
⦁ dokręcono styki elektryczne,
⦁ wymieniono przegrzane wkładki mocy WT (dawna nazwa „BM”),
⦁ zmierzono rezystancje zestykowe łączników,
⦁ zmierzono rezystancję izolacji rozdzielnicy,
⦁ sporządzono protokoły z pomiarów.

Przedział odpływowy rozdzielnicy (rozłączniki listwowe).

Przedział zasilający rozdzielnicy (od lewej strony) z częścią odpływową do odbiorców (od prawej strony).

3. Rozdzielnica Główna Niskiego Napięcia oddziałowej stacji transformatorowej 20/0,4kV (Katowice)

Parametry rozdzielnicy:
Un= 400V
In= 1250A
f=50Hz

W ramach przeglądu:

⦁ dokręcono izolatory, szyny i styki elektryczne,
⦁ oczyszczono pomieszczenie rozdzielni oraz zainstalowane wyposażenie,
⦁ zmierzono rezystancje izolacji mostów szynowych,
⦁ sprawdzono uziemienie,
⦁ wykonano pomiary ochrony przeciwporażeniowej.

Rozdzielnica RGnN stacji transformatorowej sekcja I (panel przedni).

Rozdzielnica RGnN stacji transformatorowej sekcja I (panel tylny).

Rozdzielnica RGnN stacji transformatorowej sekcja II (panel przedni).

Rozdzielnica RGnN stacji transformatorowej sekcja II (panel tylny).

4. Rozdzielnica Główna nN stacji transformatorowej 15/0,4kV czterosekcyjna (Warszawa)

W ramach przeglądu:

⦁ oczyszczono rozdzielnicę oraz pomieszczenie z zanieczyszczeń,
⦁ zmierzono temperatury styków elektrycznych,
⦁ sprawdzono topologię sieci i działania układów SZR,
⦁ sprawdzono działanie wył. p.poż,

Ze względu na brak możliwości wyłączenia zasilania i wymogów Zamawiającego odstąpiono od dokręcania styków.

Rozdzielnica RGnN stacji transformatorowej – sekcja I (zasilanie z transformatora 800kVA).

Rozdzielnica RGnN stacji transformatorowej – sekcja II (zasilanie z transformatora 800kVA).

Ciąg szafowy rozdzielnicy RGnN – zasilanie z trzech transformatorów 800kVA.

Sekcja rozdzielnicy RGnN obwodów gwarantowanych – zasilanie z transformatora 630kVA.