ROBOTY ELEKTRYCZNE MONTAŻOWE

Sprawdź naszą ofertę dla robót elektrycznych i montażowych.

Zakres robót elektrycznych i montażowych:

  • linie kablowe Sn i nN,
  • linie napowietrzne Sn i nN,
  • przyłącza,
  • wykonawstwo instalacji Sn i nN,
  • diagnostyka i usuwanie awarii elektroenergetycznych,
  • budowa stacji transformatorowych,
  • modernizacje rozdzielnic elektrycznych.

W realizacji zleceń staramy się zachowywać wysoką jakość materiałów, montażu oraz przyjętej technologii. Wielokrotnie wybór najtańszej oferty błędnie odczytywany jako najkorzystniejszy w rzeczywistości jest najgorszym z możliwych. Należy zdawać sobie sprawę, że użycie materiałów niskiej jakości, np. transformatorów i rozdzielnic może skutkować poważnymi awariami i zakłóceniami w zasilaniu odbiorcy.
     W wykonawstwie „oszczędności” widzimy często przy budowie linii kablowych oraz ich montażu bez uwzględniania warunków gruntowych (np. czy grunt nie jest zagruzowany). W naszym wykonaniu każda linia kablowa jest układana w gruncie piaszczystym lub na podkładzie z piasku min. 15-20cm i obsypana taką samą warstwą oraz odpowiednio oznakowana. Ignorowanie zaleceń normy N-SEP E004 w zakresie przygotowania podłoża pod linie daje duże oszczędności nieuczciwym wykonawcom oraz pozorne korzyści nieświadomym Inwestorom.
     Dużą uwagę przywiązujemy również do konstrukcji żelbetowych i ewentualnych ich napraw przed montażem urządzeń i kabli. W przypadku odkrycia zbrojenia lub istotnych wad dokonujemy ich napraw, co w wielu ofertach konkurencji nawet nie jest rozważane (zatem z natury są tańsze).
     W naszej opinii bardzo niebezpieczne jest planowanie modernizacji starych obiektów ruchu energetycznego lub wymiany rozdzielnic wolnostojących bez szczegółowej rewizji stanu kanałów kablowych, stropów, konstrukcji, itp. Późniejsza naprawa takich miejsc po ulokowaniu urządzeń jest najczęściej bardzo kosztowna, a niekiedy po dłuższej przerwie nawet nieopłacalna.
     Zachęcamy do korzystania z naszych usług elektroenergetycznych i w razie potrzeby robót rozszerzonych o inne branże.