DOKUMENTACJA I PROJEKTY

Sprawdź naszą ofertę z zakresu dokumentacji i projektów.

DOKUMENTACJA I PROJEKTY

Wykonujemy projekty wielobranżowe związane z budową, modernizacją lub wymianą instalacji i sieci elektroenergetycznych, bądź odgromowych. Zajmujemy się najczęściej tworzeniem dokumentacji dotyczących stacji transformatorowych, głównych rozdzielnic nN i SN w obiektach oraz inwentaryzacją sieci i instalacji elektrycznych silnoprądowych.
W zależności od wymogu klienta realizujemy dokumentację o złożoności dostosowanej do potrzeb Inwestora. Dla podmiotów sektora publicznego zwykle jest konieczne tworzenie dokumentacji wg wymogów prawa zamówień publicznych, tj. z przedmiarami, kosztorysami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku inwestorów prywatnych, którzy nie zawsze potrzebują przedmiarów i kosztorysów, a jedynie projekt wykonawczy, budowlany lub inny wg ustaleń.
Nie unikamy tematów niszowych, tj. instalacji na obiektach hydrotechnicznych, w strefach zagrożenia wybuchem, w obiektach siłowni prądu stałego, akumulatorniach, bądź instalacji w lokalach medycznych i laboratoriach.
Posiadamy doświadczenie w pisaniu dokumentacji przetargowych (PFU,SIWZ,SOPZ,OPZ) wyniesione z pracy etatowej w jednostkach naukowych i budżetowych. Pozwala ono nam na świadczenie usług „znanych od kuchni”.
Ponadto realizujemy usługi pisania instrukcji technicznych, instrukcji eksploatacji sieci elektroenergetycznych oraz konsultacji i doradztwa technicznego.
W każdym przypadku podchodzimy elastycznie i do każdego zlecenia.

Dlaczego warto z nami współpracować?
1.Nie jesteśmy anonimowi. Prace osób (pracowników zespołu), również te przed zatrudnienia w naszej firmie są dostępne w Internecie i możliwe do sprawdzenia.
2.Mamy doświadczenie w pisaniu dokumentacji wg ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
3.Świadczymy również usługi wykonawstwa, co dają nam tą przewagę nad konkurencją, ze nie jesteśmy tylko „teoretykami”. Nie boimy się wizji lokalnej, „brudnej roboty” i w razie potrzeby wyłączenia obiektu spod napięcia lub odkrywek gruntu.

Zakres:

  • projekty instalacji elektrycznych nN, 
  • projekty instalacji SN, 
  • projekty modernizacji automatyki maszyn do obróbki skrawaniem starego typu, 
  • inwentaryzacje wielobranżowe budynków, w tym sieci podziemnych,
  • koncepcje techniczne, ekspertyzy, opinie, zalecenia w branży elektrycznej, 
  • dokumentacje przetargowe.