PRZEGLĄDY SZYNOPRZEWODÓWRodzaje szynoprzewodów:

1
)Przegląd 15 szynoprzewodów nN 0,4kV produkcji SIEMENS
W ramach zadania przeglądu sieci elektrycznej wykonano niżej wymienione prace:

-        pomiary rezystancji izolacji szynoprzewodów wentylowanych Un=400V, In=1250÷5000A,
-        wyregulowano i dokręcono zawiesia oraz uchwyty montażowe,
-        oczyszczono sprężonym powietrzem elementy wewnętrzne oraz obudowy szynoprzewodów,
-        dokręcono wszystkie niezbędne elementy stykowe (wg DTR szynoprzewodu),
-        wykonano badania termowizyjne.

2) Przegląd serwisowy szynoprzewodu łączącego dwie rozdzielnice nN 2500A
-        sprawdzono stan i oznakowanie  przejść p.poż przez przegrody budowlane,
-        dokonano rewizji wewnętrznej szynoprzewodu (z powodu głośnej pracy),
-        pomiary rezystancji izolacji napięciem 500V,
-        dokręcono luźne zawiesia oraz uchwyty montażowe,
-        oczyszczono sprężonym powietrzem elementy wewnętrzne oraz obudowy szynoprzewodów,
-        dokręcono wszystkie niezbędne elementy stykowe (wg DTR szynoprzewodu),
-        wykonano badania termowizyjne.

3) Przegląd szynoprzewodu łączącego transformator 2500kVA z rozdzielnicą nN

4.       Szynoprzewody zasilające
Szynoprzewody zasilające pełnią jedynie funkcje linii zasilających, toteż nie są wyposażane w gniazda do montażu skrzynek odpływowych. W zależności od warunków pracy i wymaganego stopnia IP mogą mieć obudowę perforowaną lub całkowicie osłoniętą i szczelną. Na ich końcach montowane są głowice z rozstawem wyprowadzeń, umożliwiającym przyłączenie szynoprzewodów do rozdzielnic, transformatorów, bądź generatorów.  

Podział szynoprzewodów ze względu na budowę
szynoprzewody kanapkowe
Budowa szynoprzewodów tego typu polega na ciasnym upakowaniu płaskich izolowanych szyn jedna nad drugą i oddawaniu ciepła od przepływającego prądu poprzez obudowę. Małe odległości pomiędzy przewodami szynowymi wpływają na niską reaktancją indukcyjną oraz niewielkie spadki napicia w porównaniu do szynoprzewodów o konstrukcji wentylowanej. Niewątpliwym walorem szynoprzewodów kanapkowych jest fakt, że są one bardzo odporne na działanie sił elektrodynamicznych (nie ma w nich podatnych na działanie sił izolatorów podporowych).
szynoprzewody wentylowane
To rozwiązanie jest spotykane w szynoprzewodach zamkniętych oraz szynoprzewodach nieobudowanych, często zwanych również mostami szynowymi. Należy przez to rozumieć szynoprzewody składające się z szyn, prętów lub rur umieszczonych na izolowanych wspornikach (izolatorach). Chłodzenie szynoprzewodów stanowi obieg powietrza lub czynnika gazowego.
chemoodporne (kompozytowe)
Szynoprzewody wykonane w izolacji kompozytowej są wykorzystywane w aplikacjach wymagających dużej odporności na agresywne środowisko oraz gdzie konieczna jest ognioodporność.  

Przeglądy szynoprzewodów

W ramach przeglądów szynoprzewodów wykonuje się w zależności od rodzaju instalacji i wytycznych dokumentacji techniczno-ruchowej:
-        czyszczenie obudów, izolatorów i szyn z zanieczyszczeń,
-        dokręcanie połączeń stykowych,
-        sprawdzenie zamocowania zawiesi i ewentualną ich regulację,
-        sprawdzenie ugięć szynoprzewodów i stanu kompensatorów,
-        sprawdzenie stanu głowic, elementów kątowych, złącz oraz powiązanych kaset odpływowych i rozdzielnic,
-        pomiary rezystancji izolacji,
-        pomiary małych rezystancji przejść stykowych (wg potrzeb),
-        rewizję połączeń stykowych,
-        wyrywkowe sprawdzenie odstępów pomiędzy szynami, a obudowami metalowymi w szynoprzewodach wentylowanych,
-        pomiary pirometryczne lub termowizyjne wg potrzeb.