CENNIK 

Jeżeli interesują Cię usługi realizowane przez naszą firmę, takie jak  modernizacja układów pomiarowych, serwis urządzeń i instalacji energetycznych czy też przegląd stacji transformatorowej, cena  z pewnością ma dla Ciebie znaczenie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty i orientacyjnym cennikiem!

Pomiary energetyczne i specjalne, przeglądy

Próba napięciowa 
kabla SN

Cena: od 600 zł netto
(Kwota zależna od dostępności do linii oraz ewentualnej konieczności odłączenia od urządzeń energetycznych)

Przeglądy transformatorów (trafo) SN/nN

Cena: od 400 zł netto
(pomiary podstawowe: 
-rezystancji izolacji, 
-rezystancji uzwojeń,  
-współczynnika absorbcji)

Próba napięciowa 
rozdzielnicy SN

Cena: 400 zł netto
(Kwota zależna od typu rozdzielnicy oraz ewentualnej konieczności odłączania dzielników napięć, przekładników i okablowania)

Przegląd i pomiary baterii kondensatorów mocy biernej

Cena: od 200 do 700 zł netto
(Pomiary baterii kondensatorów na sieci nN lub SN)

Kompletne pomiary stacji transformatorowej (stacji trafo)

Cena: od 900 zł netto


Pomiar rezystancji izolacji 
rozdzielnicy nN

Cena: od 250 zł netto


Pomiar rezystancji izolacji 
rozdzielnicy SN

Cena: od 250 zł netto


Badanie ogranicznika 
przepięć do 1 kV

Cena: od 50 zł netto


Badanie ogranicznika 
przepięć do 30 kV

Cena: od 450 zł netto


Lokalizacja miejsca 
uszkodzenia kabla SN

Cena: od 2000 zł netto
(Wycena zależna od długości trasy
i dostępności do linii)

Pomiar diagnostyczny 
linii kablowej SN

Cena: od 2000 do 4000 zł netto
(próba napięciowa, pomiar tg delta, pomiar WNZ)

Badanie dielektryczne i fizykochemiczne oleju transformatorowego gr. III

Cena: od 350 zł netto


Termowizja instalacji 
lub urządzenia

Cena: od 350 zł netto


Obsługa stacji 
transformatorowych

Cena: od 250 zł/miesiąc netto


Badanie na obecność PCB 
w oleju transformatorowym

Cena: od 450 do 500 zł netto


Pomiary ochronne, pomiary akuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji nN

Pomiar rezystancji izolacji obwodu jednofazowego 230V

Cena: od 7 do 10 zł netto 
(Kwota zależna od typu układu sieci i łatwości demontażu instalacji)

Pomiar rezystancji izolacji obwodu trójfazowego

Cena: od 12 do 15 zł netto
(Kwota zależna od typu układu sieci i łatwości demontażu instalacji)

Pomiar impedancji pętli zwarcia lub rezystancji pętli zwarcia

Cena: od 5 do 9 zł netto
(Kwota zależna od dostępności punktów pomiarowych)

Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego

Cena: od 10 do 30 zł netto
(Kwota zależna od typu wyłącznika różnicowoprądowego)

Pomiar rezystancji uziemienia odgromowego

Cena: od 30zł nettoPomiar rezystancji uziemienia ochronnego

Cena: od 30 do 60 zł  netto
(Kwota zależna od topologii sieci zasilającej, metody pomiaru oraz dostępności punktów pomiarowych)

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego

Cena: od 60 zł netto
(Kwota zależna od topologii sieci zasilającej, metody pomiaru oraz dostępności punktów pomiarowych)

Badanie elektronarzędzi

Cena: od 40 zł netto
(Kwota zależna od rodzaju elektronarzędzia i koniecznych do wykonania pomiarów)

Pomiar natężenia oświetlenia stanowiskowego

Cena: od 25-35 zł nettoPomiar ciągłości przewodów ochronnych

Cena: od 5 do 7 zł netto
(Kwota zależna od odległości pomiędzy punktami pomiarowymi oraz ich dostępności)

Pomiar oświetlenia awaryjnego pomieszczeń

Cena: od 20zł nettoPomiar oświetlenia ogólnego ciągów komunikacyjnych

Cena: od 90 do 150 zł netto
(Kwota zależna od dostępności punktów pomiarowych oraz możliwości wyznaczenia siatki pomiarowej)

Inne usługi elektryczne

L.p.
Wyszczególnienie Cena netto Uwagi
1 Usunięcie uszkodzenia na poziomie SN od 600zł
2 Usunięcie uszkodzenia na poziomie nN od 300zł
3 Montaż głowic kablowych SN od 600zł/komplet
3 faz
4 Nadzór energetyczny od 90zł/godzina pracy
5 Naprawa układów SZR od 350zł/urządzenie
6 Wymiana wyłącznika mocy nN np. typu APU 500÷1000zł/usługa
7 Wymiana rozłącznika SN wraz z przeróbką pola rozdzielczego, szyn, napędów, robotami malarskimi i pomiarami elektrycznymi od 2500zł netto
8 Sprawdzenie działania wyłącznika p.poż oraz przekazanie dokumentu z przeglądu od 350zł netto
9 Projekty instalacji elektrycznych (Warszawa) od 4500zł netto
10 Serwis stacji transformatorowych (stacji trafo), przeglądy stacji transformatorowych (stacji trafo) od 2500zł/usługa jednorazowa
(MAŁE STACJE)
11 Naprawy transformatorów energetycznych SN/nN – remonty średnie od 4500zł
CENNIK WYNAJMU STACJI TRANSFORMATOROWYCH, SPRZĘTU OD OBSŁUGI STACJI TRANSFORMATOROWYCH, MIERNIKÓW, NARZĘDZI

Wynajem stacji transformarorowych
(stacji trafo) SN/nN

L.p. Wyszczególnienie Cena netto
Uwagi
1
Stacje transformatorowe (stacje trafo) 15/0,4kV mobilne w obudowie stalowej lub żelbetowej

Wyposażenie:
- rozdzielnica SN
- rozdzielnica nN
- transformator olejowy 160÷800kVA
2700÷3000zł/miesiąc

Mierniki elektryczne

L.p. Wyszczególnienie Cena netto
Uwagi
1 Lokalizatory tras kabli LKN7 SONEL
150zł/doba
2
Mierniki rezystancji izolacji SMARTEC MI 3121H 50-2500V

Główne funkcje:
- pomiar współczynników R15,R60,R300,
- pomiar współczynników absorbcji,
- pomiary szybkie rezystancji izolacji,
- pomiary ciągłości przewodów PE
150zł/doba
3 Kenetrony ABK 45A, (Aparaty do badania kabli i rozdzielnic SN)
250zł/doba
4
Mierniki rezystancji izolacji ADEX AD2050

2500÷5000V Mierniki rezystancji izolacji
SMARTEC MI 3121H 50-2500V

Główne funkcje:
- pomiar współczynników R15,R60,R300,
- pomiar współczynników absorbcji,
- pomiary z ekranowaniem obiektu.
150zł/doba
5
Mierniki małych rezystancji MMR 630
Głównie mierzymy nim:

transformatory, dławiki, cewki, silniki, styki
250zł/doba
6 Mierniki rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu SUMMIT ERT 1500 oraz przyrządy równoważne
140zł/doba
7 Cęgi pomairowe do 400A SONEL i równoważne
40zł/doba
8 Mierniki wielofunkcyjne do pomairów ochronnych INSTALTEST 61557 RFJ ELECTRICAL
150zł/doba
9 Luksomierze 100zł/doba

Uwaga: Ze względu na wartość i amortyzację sprzętu wynajmujemy tylko narzędzia i mierniki wymienione w ofercie.
Przedstawiony Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji cen. W/w w cenniku detalicznym ceny podlegają negocjacji przy większych zleceniach.

Profesjonalny przegląd stacji transformatorowej i usługi dla energetyki – cena w naszej firmie nie jest tajemnicą!

Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji o współpracy, dbamy o transparentność cen i sprawną komunikację z Klientem. Zachęcamy do osobistego kontaktu – z przyjemnością udzielimy Ci dokładnych informacji na temat naszych usług!