biuro@wasztan.pl

570-406-700

Cennik

CENNIK POMIARÓW I ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Pomiary ochronne, pomiary akuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji nN

L.p. Wyszczególnienie
Cena netto
Uwagi
1 Pomiar rezystancji izolacji obwodu jednofazowego 230V 7÷10zł
Kwota zależna od typu układu sieci i łatwości demontażu instalacji.
2 Pomiar rezystancji izolacji obwodu trójfazowego 12÷15zł Kwota zależna od typu układu sieci i łatwości demontażu instalacji.
3
Pomiar impedancji pętli zwarcia lub rezystancji pętli zwarcia 5÷9zł Kwota zależna od dostępności punktów pomiarowych. Np. pomiar klimatyzatorów lub lamp trudnodostępnych jest kosztowniejszy.
4
Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego 10÷30zł Kwota zależna od typu wyłącznika różnicowoprądowego. W przypadku specjalistycznych przemysłowych wyłączników np. typu F kwota usługi jest wyższa.
5 Pomiar rezystancji uziemienia odgromowego 30zł
6
Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego 30÷60zł Kwota zależna od topologii sieci zasilającej, metody pomiaru oraz dostępności punktów pomiarowych.
7 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego od 60zł
Kwota zależna od topologii sieci zasilającej, metody pomiaru oraz dostępności punktów pomiarowych. Często przy takich pomiarach jest konieczność wyłączenia zasilania stacji transformatorowej.
8 Badanie elektronarzędzi od 40zł
Kwota zależna od rodzaju elektronarzędzia
i koniecznych do wykonania pomiarów. Dla większości urządzeń podana kwota nie jest przekraczana.
9 Pomiar natężenia oświetlenia stanowiskowego 25÷35zł
10 Pomiar ciągłości przewodów ochronnych 5÷7zł Kwota zależna od odległości pomiędzy punktami pomiarowymi oraz ich dostępności.
11 Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego sali konferencyjnej, sali lekcyjnej lub małego biura od 150zł
Kwota dotyczy pomieszczenia do 25 metrów kwadratowych o normalnej zabudowie.
12 Pomiar oświetlenia awaryjnego pomieszczeń od 20zł/pkt
13 Pomiar oświetlenia ogólnego ciągów komunikacyjnych 90÷150zł/pkt Kwota zależna od dostępności punktów pomiarowych oraz możliwości wyznaczenia siatki pomiarowej.
14 Pomiary oświetlenia ogólnego małego obiektu typu Żłobek, Przedszkole, itp. 300÷500zł Kwota ryczałtowa.
15 Opracowanie dokumentacji w wersji papierowej od 100zł/protokół

Pomiary energetyczne i specjalne, przeglądy

L.p. Wyszczególnienie Cena netto Uwagi
1 Próba napięciowa kabla SN od 600zł
Kwota zależna od dostępności do linii oraz ewentualnej konieczności odłączenia od urządzeń energetycznych.
2 Przeglądy transformatorów (trafo) SN/nN + pomiary podstawowe (rezystancji izolacji, rezystancji uzwojeń, współczynnika absorbcji) od 400zł/transformator
(trafo)
Obsługujemy również transformatory z PCB.
3 Próba napięciowa rozdzielnicy SN od 400zł/urządzenie
Kwota zależna od typu rozdzielnicy oraz ewentualnej konieczności odłączania dzielników napięć, przekładników i okablowania.
4 Przegląd i pomiary baterii kondensatorów mocy biernej Pomiary baterii kondensatorów na sieci nN lub SN 200÷700zł/urządzenie
5 Kompletne pomiary stacji transformatorowej (stacji trafo)
od 900zł/obiekt
6 Pomiary rezystancji izolacji małych silników napędowych nN od 50zł/urządzenie
7 Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnicy nN od 250zł/rozdzielnica
8 Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnicy SN od 250zł/rozdzielnica
9 Badanie ogranicznika przepięć do 1 kV 50zł/aparat
10 Badanie ogranicznika przepięć do 30 kV od 450zł/urządzenie
11 Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla SN od 2000zł/trasa
Wycena zależna od długości trasy
i dostępności do linii.
12 Pomiar diagnostyczny linii kablowej SN (próba napięciowa, pomiar tg delta, pomiar WNZ) 2000÷4000zł/odcinek
13 Badanie dielektryczne i fizykochemiczne oleju transformatorowego gr. III od 350zł/próbka
14 Termowizja instalacji lub urządzenia od 350zł/próbka
15 Obsługa stacji transformatorowych (stacji trafo)
od 250zł/miesiąc
16 Badanie na obecność PCB w oleju transformatorowym 450÷500zł/próbka

Inne usługi elektryczne

L.p.
Wyszczególnienie Cena netto Uwagi
1 Usunięcie uszkodzenia na poziomie SN od 600zł
2 Usunięcie uszkodzenia na poziomie nN od 300zł
3 Montaż głowic kablowych SN od 600zł/komplet
3 faz
4 Nadzór energetyczny od 90zł/godzina pracy
5 Naprawa układów SZR od 350zł/urządzenie
6 Wymiana wyłącznika mocy nN np. typu APU 500÷1000zł/usługa
7 Wymiana rozłącznika SN wraz z przeróbką pola rozdzielczego, szyn, napędów, robotami malarskimi i pomiarami elektrycznymi od 2500zł netto
8 Sprawdzenie działania wyłącznika p.poż oraz przekazanie dokumentu z przeglądu od 350zł netto
9 Projekty instalacji elektrycznych (Warszawa) od 4500zł netto
10 Serwis stacji transformatorowych (stacji trafo), przeglądy stacji transformatorowych (stacji trafo) od 2500zł/usługa jednorazowa
(MAŁE STACJE)
11 Naprawy transformatorów energetycznych SN/nN – remonty średnie od 4500zł
CENNIK WYNAJMU STACJI TRANSFORMATOROWYCH, SPRZĘTU OD OBSŁUGI STACJI TRANSFORMATOROWYCH, MIERNIKÓW, NARZĘDZI

Wynajem stacji transformarorowych
(stacji trafo) SN/nN

L.p. Wyszczególnienie Cena netto
Uwagi
1
Stacje transformatorowe (stacje trafo) 15/0,4kV mobilne w obudowie stalowej lub żelbetowej

Wyposażenie:
- rozdzielnica SN
- rozdzielnica nN
- transformator olejowy 160÷800kVA
2700÷3000zł/miesiąc

Wynajem sprzętu dielektrycznego i BHP

L.p. Wyszczególnienie Cena netto
Uwagi
1 Uniwersalne uziemiacze na szyny i przewody okrągłe
U3-ZF-2/A-3/1-18,5/1-95

18,5kA/1s
70zł/doba
2 Uziemiacze typu U 13kA/1s l=4m oraz inne równoważne typy 70zł/doba
3 Rękawice dielektryczne – wszystkie klasy 40zł/doba
4 Buty dielektryczne klasa 20kV 40zł/doba
5 Drążki UDI 20,40,110kV 30zł/doba
6 Wskaźniki napięcia SN na drążki UDI (różne rodzaje) 30zł/doba
7 Wskaźniki napięcia nN (różne rodzaje) 20zł/doba
8 Kleszcze dielektryczne 30kV 30zł/doba
9 Hełmy, kaski dla energetyków 30zł/doba

Narzędzia do obróbki kabli

L.p. Wyszczególnienie Cenna netto
Uwagi
1 Praski hydrauliczne ręczne do kabli Al i Cu 10-240mm kwadrat PH4,PH6
150zł/doba Kamienie do zaprasowywania i przeformowywania żył w cenie wynajmu.
2 Praski hydrauliczne nożne do kabli Al i Cu 10-300mm kwadrat produkcji firm: KLAUKE, ERKO, BANASZAK
150zł/doba Kamienie do zaprasowywania i przeformowywania żył w cenie wynajmu.
3 Praski ręczne do kabli Al i Cu 16-70mm kwadrat (różne firmy)
60zł/doba Matryce w cenie wynajmu
4 Praski precyzyjne różnego typu do przewodów linkowych 0,35-25mm kwadrat
40zł/doba Matryce w cenie wynajmu
5 Nożyce do kabli masywnych 32mm HAUPA i inne równoważne typy 50zł/doba

Mierniki elektryczne

L.p. Wyszczególnienie Cena netto
Uwagi
1 Lokalizatory tras kabli LKN7 SONEL
150zł/doba
2
Mierniki rezystancji izolacji SMARTEC MI 3121H 50-2500V

Główne funkcje:
- pomiar współczynników R15,R60,R300,
- pomiar współczynników absorbcji,
- pomiary szybkie rezystancji izolacji,
- pomiary ciągłości przewodów PE
150zł/doba
3 Kenetrony ABK 45A, (Aparaty do badania kabli i rozdzielnic SN)
250zł/doba
4
Mierniki rezystancji izolacji ADEX AD2050

2500÷5000V Mierniki rezystancji izolacji
SMARTEC MI 3121H 50-2500V

Główne funkcje:
- pomiar współczynników R15,R60,R300,
- pomiar współczynników absorbcji,
- pomiary z ekranowaniem obiektu.
150zł/doba
5
Mierniki małych rezystancji MMR 630
Głównie mierzymy nim:

transformatory, dławiki, cewki, silniki, styki
250zł/doba
6 Mierniki rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu SUMMIT ERT 1500 oraz przyrządy równoważne
140zł/doba
7 Cęgi pomairowe do 400A SONEL i równoważne
40zł/doba
8 Mierniki wielofunkcyjne do pomairów ochronnych INSTALTEST 61557 RFJ ELECTRICAL
150zł/doba
9 Luksomierze 100zł/doba

Uwaga: Ze względu na wartość i amortyzację sprzętu wynajmujemy tylko narzędzia i mierniki wymienione w ofercie.
Przedstawiony Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji cen. W/w w cenniku detalicznym ceny podlegają negocjacji przy większych zleceniach.