ROZDZIELNIE PRĄDU STAŁEGO I AKUMULATORNIE

Sprawdź naszą ofertę z zakresu rozdzielnia prądu stałego i akumulatorni.

 Posiadamy doświadczenie w realizacji prac serwisowych i modernizacji rozdzielnic prądu stałego oraz instalacji elektrycznych akumulatorni z ogniwami kwasowo-ołowianymi.
Wykonywaliśmy również wielobranżowe projekty modernizacji akumulatorni stacjonarnych wraz z rozdzielnicami DC dla potrzeb przemysłu.
Ze względu na specyfikę pracy rozdzielnic prądu stałego i akumulatorni w systemach zasilania gwarantowanego szczególnie ważne jest ich utrzymanie w dobrym stanie technicznym i sprawności. Tylko urządzenia podlegające regularnym przeglądom i serwisie mogą pracować bezawaryjnie. Należy pamiętać, że poprzez zaniedbania w obsłudze akumulatorni może powstać w jej pomieszczeniu atmosfera wybuchowa oraz zagrożenie dla otoczenia (jeżeli nie występuje ciągle). Należy przez to rozumieć fakt, że większość stacjonarnych akumulatorni dzięki środkom technicznym nie jest zaliczana do pomieszczeń zagrożonych wybuchem (między innymi za sprawą układów detekcji wodoru oraz wentylacji).
 
Podejmujemy się zleceń opieki serwisowej nad akumulatorniami stacjonarnymi.
W razie potrzeby sporządzamy Ocenę Zagrożenia Wybuchem oraz uzgadniamy z rzeczoznawcą ppoż. projekty branżowe.