ROZDZIELNIE PRĄDU STAŁEGO I AKUMULATORNIE

Sprawdź naszą ofertę z zakresu rozdzielnia prądu stałego i akumulatorni.

Sprawdź naszą ofertę z zakresu Rozdzielnie prądu stałego i akumulatornie.

Jesteśmy ekspertami w branży kompleksowych usług dla przemysłu i obiektów komercyjnych. Wśród realizowanych prac znajdują się również te, związane z instalacją, projektami oraz serwisowaniem rozdzielni prądu stałego i akumulatorni.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań serwisowych i modernizacji rozdzielnic prądu stałego oraz instalacji elektrycznych akumulatorni
z ogniwami kwasowoołowianymi. Wykonywaliśmy również wielobranżowe projekty modernizacji akumulatorni stacjonarnych wraz z rozdzielnicami DC dla potrzeb zakładów wodociągowych, elektrociepłowni oraz stacji elektroenergetycznych RPZ 110kV.

Przez lata pracy zbudowaliśmy stabilny zespół specjalistów i mocną sieć lojalnych Klientów. O ich opiniach na nasz temat, możesz przeczytać na naszej stronie w zakładce z referencjami. Mamy nadzieję, że niedługo i Ty dołączysz do grupy naszych zadowolonych Klientów. Zapraszamy!

Rozdzielnie prądu stałego i akumulatornie — krótka charakterystyka

Rozdzielnie prądu stałego i akumulatornie dotyczą systemów, które wykorzystują prąd stały (DC) do zasilania obwodów potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych, a także do oświetlenia ewakuacyjnego, zapasowego lub awaryjnego. Wyjaśniając krótko — rozdzielnie prądu stałego, to pomieszczenia z rozdzielnicami, które w systemie dystrybucji rozdzielają energię na poszczególne odbiory. Z kolei akumulatornie, to zestawy baterii służące do magazynowania energii. W wielu systemach, te dwa elementy współpracują ze sobą, aby zapewnić nieprzerwane zasilanie. Dotyczy to sytuacji awaryjnych oraz normalnej eksploatacji.

Ze względu na specyfikę pracy rozdzielnic prądu stałego i akumulatorni w systemach zasilania gwarantowanego, szczególnie ważne jest ich utrzymanie
w dobrym stanie technicznym i sprawności. Tylko urządzenia podlegające regularnym przeglądom i serwisowi mogą pracować bezawaryjnie. Większość stacjonarnych akumulatorni, dzięki środkom technicznym, nie jest zaliczana do pomieszczeń zagrożonych wybuchem (między innymi za sprawą układów detekcji wodoru oraz wentylacji). Należy pamiętać, że poprzez zaniedbania w obsłudze akumulatorni może powstać w jej pomieszczeniu atmosfera wybuchowa oraz zagrożenie dla otoczenia.

Dbając o bezpieczeństwo naszych Klientów podejmujemy się zleceń opieki serwisowej nad rozdzielniami prądu stałego i akumulatorniami. W razie potrzeby sporządzamy Ocenę Zagrożenia Wybuchem oraz uzgadniamy z rzeczoznawcą ppoż. projekty branżowe.

Zapraszamy do kontaktu!