PRZEGLĄDY TRANSFORMATORÓW

Przeglądy transformatorów oraz usługi związane z ich naprawami realizujemy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Oferujemy skrócone i pełne badania oleju dielektrycznego oraz badania na obecność PCB.

Przegląd transformatora suchego 15/0,4kV 2000kVA (WARSZAWA)

W ramach zadania:
- zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji w każdej konfiguracji,
-  wykonano specjalistyczne badania przyrządem Megger Trax, 
-  wykonano pomiary przekładni zwojowej,
-  oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
-  sprawdzono działanie wentylatorów i czujników PT 100,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora suchego 15/0,4kV 1000kVA (WARSZAWA)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji w każdej konfiguracji,
-  wykonano specjalistyczne badania przyrządem Megger Trax, 
-  wykonano pomiary przekładni zwojowej,
-  oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
-  sprawdzono działanie wentylatorów i czujników PT 100,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora suchego 15,75/0,42kV 1250kVA (WARSZAWA)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji w każdej konfiguracji,
-  wykonano specjalistyczne badania przyrządem Megger Trax, 
-  oczyszczono komorę trafo i drzwi do stacji,
-  wykonano pomiary przekładni zwojowej,
-  oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
-  sprawdzono działanie wentylatorów i czujników PT 100,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora suchego 15/0,4kV 2000kVA (WARSZAWA)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji w każdej konfiguracji,
-  wykonano specjalistyczne badania przyrządem Megger Trax,
-  zdemontowano wyprowadzenia szynowe oraz dokonano ich przeszlifowania i odtłuszczenia,
-  wykonano pomiary przekładni  zwojowej,
-  oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
-  sprawdzono działanie wentylatorów i czujników PT 100,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora olejowego 6/0,4kV 200kVA (RZESZÓW)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji oraz współczynników absorbcji,
-  oczyszczono wibracyjnie zaciski typu „Chorągiewka”,
-  uzupełniono olej transformatorowy,
-  pobrano olej do badań fizykochemicznych,
-  oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
-  doszczelniono kadź i izolatory,
-  zmierzono rezystancję uziemień roboczych i ochronnych,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora olejowego 15/0,4kV 250kVA (KRAKÓW)

W ramach zadania:
- zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji oraz współczynników absorbcji,
-  uzupełniono olej transformatorowy,
-  pobrano olej do badań fizykochemicznych,
-  oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
-  wymieniono uszczelki pod izolatorami SN,
-  wymieniono wibroizolatory,
-  oczyszczono komorę transformatora,
-  zmierzono rezystancję uziemień roboczych i ochronnych,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora olejowego 15/0,4kV 250kVA
(KOSTRZYN NAD ODRĄ)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji oraz współczynników absorbcji,
-  zmierzono współczynniki stratności dielektrycznej tg delta,
-  uzupełniono olej transformatorowy do konserwatora,
-  wymieniono silikażel,
-  oczyszczono całe pomieszczenie komory oraz mosty szynowe,
-  pobrano olej do badań fizykochemicznych,
-  oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
-  doszczelniono kadź, izolatory i konserwator,
-  zmierzono rezystancję uziemień roboczych i ochronnych,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora olejowego 15/0,4kV 630kVA (POZNAŃ)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji oraz współczynników absorbcji,
-  uzupełniono olej transformatorowy,
-  oczyszczono całe pomieszczenie komory oraz mosty szynowe,
-  pobrano olej do badań fizykochemicznych,
-  oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
-  doszczelniono kadź, izolatory i konserwator,
-  zmierzono rezystancję uziemień roboczych i ochronnych,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora suchego 15/0,4kV 3250kVA (ŁÓDŹ)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji,
-  sprawdzono zabezpieczenia temperaturowe,
-  oczyszczono transformator i komorę z zanieczyszczeń,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora olejowego 15,75/0,42kV 800kVA (POZNAŃ)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji oraz współczynników absorbcji,
-  udrożniono kraty wentylacyjne,
-  oczyszczono komorę i transformator z pyłu,
-  dokręcono zawór nadciśnieniowy,
-  zmierzono rezystancję uziemień roboczych i ochronnych,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora olejowego 15/0,4kV 630kVA (ŁÓDŹ)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji oraz współczynników absorbcji transformatora,
-  zmierzono współczynnik strat dielektrycznych, przekładnię zwojową,
-  uzupełniono zalewę głowicy 3G0 KOSTUCHNA,
-  wymieniono dwa spękane izolatory nN,
-  doszczelniono kadź i dolano olej do transformatora,
-  oczyszczono całe pomieszczenie komory oraz mosty szynowe,
-  pobrano olej do badań fizykochemicznych,
-  zmierzono rezystancję uziemień roboczych i ochronnych,
-  zbadano linię kablową SN po dosyceniu głowicy,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.