PRZEGLĄDY TRANSFORMATORÓW

Świadczymy kompleksowe usługi elektroenergetyczne, w tym przeglądystacjitransformatorowych,stacji SN, stacji WN, przeglądy transformatorów oraz prace związane z ich naprawami i pomiarami. Do badań transformatorów wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt pomiarowy firmy MEGGER, dzięki któremu możemy wykonać badania okresowe oraz diagnostyczne transformatorów przed oddaniem ich do eksploatacji, po awarii, naprawie, bądź serwisie. 

Nasi Klienci najczęściej zlecają nam rozszerzony zakres pomiarów, gdyż mają świadomość, że badania podstawowe (rezystancji izolacji i rezystancji uzwojeń), nie są w stanie wykryć wielu wad i defektów urządzeń. Dla transformatorów olejowych powoli standardem stają się badania odpowiedzi częstotliwościowej SFRA oraz tangens delta. Wykonujemy rewizje oraz pełne testy podobciążeniowych przełączników zaczepów dla transformatorów wysokiego napięcia, np. 110kV i jednostek z regulacją napięcia pod obciążeniem. Przeprowadzamy skrócone i pełne badania oleju dielektrycznego oraz badania na obecność PCB. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty! 

Przegląd transformatora– przepisy prawne 

Aby zapewnić sprawne działanie urządzeń energetycznych niezbędne są ich regularne przeglądy. Co ile wykonywać przegląd transformatora oraz przeglądstacjitransformatorowej, w której w/w urządzenie jest zamontowane?Przyjmuje się najczęściej, że przegląd trafostacji powinien odbywać się raz w roku. Okres ten wynika z wytycznych instrukcji obsługi i DTR transformatorów, rozdzielnic, praktyki inżynierskiej, regulaminów wewnętrznych prowadzenia eksploatacji danego obiektu, Prawa Energetycznego, zapisów o ważności badań z poprzednich przeglądów oraz Ustawy Prawo budowlane. W niektórych przypadkach okres pomiędzy przeglądami jest wydłużony do 5lat, ale zwykle jest to działanie wymuszone przez zarządcę obiektu (jeżeli DTR urządzeń stacji, IEST i regulaminy wewnętrzne na to zezwalają - dozwolony). Wg większości instrukcji transformatorów suchych SN/nN i SN/SN okres pomiędzy przeglądami nie powinien przekraczać roku lub 6 miesięcy. Profesjonaliści z firmy Wasztan znają regulacje prawne w tym zakresie. Wykonamy Ci przeglądy transformatorówzgodne z przepisami orazna najwyższym poziomie. 

Przeglądy transformatorów, towarzyszące usłudze przegląd stacji transformatorowej – przykładowe realizacje 

Aby pokazać Ci szeroki zakres naszych usług, prezentujemy kilka realizacji z zakresu przeglądutransformatorów

Przegląd transformatora suchego 15/0,4kV 2000kVA (WARSZAWA)

W ramach zadania:

  • zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
  • zmierzono rezystancję izolacji w każdej konfiguracji,
  • wykonano pomiary prądów magnesujących i kąta wskazów,
  • zmierzono WNZ na cewkach,
  • wykonano pomiary przekładni zwojowej,
  • oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
  • sprawdzono działanie wentylatorów i czujników PT 100,
  • sporządzono dokumentację powykonawczą.  

 Powierz nam przeglądy transformatorów! 

Z naszą pomocą transformatory oraz stacje transformatorowe SN i WN będą sprawnie działały przez długi czas. Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają naszym specjalistom dokonać dokładnych przeglądów oraz ewentualnych napraw. Wszystkie usługi przeprowadzamy sprawnie, terminowo
i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz nawiązania współpracy!