NAPRAWA I MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWYCH

Doświadczenie w realizacji napraw i modernizacji stacji transformatorowych pozwala nam na kompleksową obsługę wszelkich zadań związanych ze stacjami transformatorowymi.

Nasz główny cel to:

- Serwis 24/h stacji transformatorowych i urządzeń energetycznych,
- wymiana/naprawa/przeglądy/pomiary transformatorów SN/nN,
- wymiana/naprawa/przeglądy/pomiary rozdzielnic SN i nN,
- naprawa i budowa linii kablowych SN i nN,
- pomiary elektryczne i energetyczne,
- naprawa/montaż/dobór baterii lub dławików kompensacji mocy biernej,
- remonty ogólnobudowlane stacji transformatorowych,
- budowa nowych/regenerowanych stacji transformatorowych,
- tworzenie dokumentacji projektowych,
- pełnienie funkcji Głównego Energetyka,
- konsultacje techniczne.

Nasze doświadczenie jest poparte referencjami, w których klienci najczęściej doceniają nas za dokładność w realizacji zadań oraz zaangażowanie. Zawsze staramy się sprostać potrzebom klientów oraz utrzymywać z nimi długofalową współpracę.

MODERNIZACJA OBIEKTÓW SN/nN.

I. Odtworzenie rozdzielni po wybuchu głowicy kablowej 20kV typu 3GO Kostuchna

W ramach zadania:
- wyburzono zniszczone kanały kablowe i zdemontowano starą rozdzielnicę,
- wykonano stropową płytę żelbetową do posadowienia rozdzielnic oraz odtworzono kanały kablowe,
- przepięto tymczasowo wszystkie odpływy kablowe do innej sekcji rozdzielni SN (w sąsiednim pomieszczeniu),
- wykonano mufy przejściowe na wszystkich kablach olejowych oraz wprowadzono do nowej rozdzielnicy kable w izolacji polietylenowej,
- zainstalowano rozdzielnicę SN dostarczoną przez Inwestora,
- sporządzono próby i pomiary odbiorcze.

Zdjęcia z realizacji:

Zbrojenie stropu żelbetowego pod rozdzielnicę 20kV.

Tymczasowa instalacja kabli SN 20kV w rurach osłonowych (na czas robót budowlanych w stacji).

Pole zasilające 15kV z przygotowanymi do przepięcia kablami SN (na czas remontu).

II. Wymiana wyeksploatowanej rozdzielnicy 15kV wraz z robotami modernizacyjnymi

W ramach zadania:
-  wymieniono rozdzielnicę gazową i dokonano jej utylizacji,
-  zarobiono nowe głowice kablowe,
-  wykonano próby napięciowe i pomiary rezystancji izolacji kabli i rozdzielnicy,
-  wyremontowano kanał kablowy pod nowa rozdzielnicę,
-  zamontowano rozdzielnicę Rotoblok SF i sporządzono dokumentację powykonawczą.

Zdjęcia z realizacji:

Częściowo uszkodzona rozdzielnica SN 20kV – zdemontowana po przepięciu i ubytku gazu SF6.

Kanał kablowy podlegający remontowi.

Rozdzielnica SN Rotoblok SF.

III. Wymiana sterownika polowego w rozdzielnicy SIEMENS NX PLUS C w abonenckiej stacji transformatorowej

W ramach zadania:
-  wymieniono sterownik polowy SIEMENS SIPROTEC,
-  wykonano tymczasowe zasilanie odbiorcy po niskim napięciu na czas prac,
-  przeprowadzono parametryzację i pomiary rozdzielnicy,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Zdjęcia z realizacji:

Rozdzielnica NX PLUS C Siemens.

Wykonane przez nas zasilanie odbiorcy na czas naprawy stacji transformatorowej z agregatu prądotwórczego (poprzez złącze kablowe).

IV. Rozdzielnia SN 15kV wnętrzowej stacji transformatorowej

W ramach zadania:
-  wymieniono 2  rozłączniki 15kV z uszkodzonymi izolatorami zwanymi w żargonie energetyków „Pałami”,
-  przeprowadzono próbę napięciową i pomiary rezystancji izolacji rozdzielnicy,
-  dosycono głowice kablowe 3GO i odmalowano mosty szynowe.

Zdjęcie z realizacji:

Rozdzielnia SN 15kV.

V. Wymiana dachu napowietrznej stacji trafo (zdjęcie bryły stacji)

W ramach zadania:
-  zdjęto dźwigiem skorodowany dach stacji trafo,
-  wyspawano i zamontowano nowy dach stacji transformatorowej,
-  zabezpieczono antykorozyjnie płaszczyzny styku dachu i obudowy stacji,
-  wymieniono uszkodzone izolatory i oddano stację do ruchu.


Zdjęcie z realizacji:

Wymiana dachu napowietrznej stacji trafo.

VI. Wymiana ograniczników przepięć napowietrznej stacji transformatorowej

W ramach zadania:
-  zdemontowano uszkodzone ograniczniki przepięć typu A wraz z przewodami,
-  zamontowano ograniczniki przepięć ETITEC A 5kA na nowej szynie uziemiającej,
-  dolano olej do transformatora, sporządzono pomiary transformatora oraz próbę oleju.

Z djęcie z realizacji:

Wymiana ograniczników przepięć napowietrznej stacji transformatorowej.

VII. Naprawa wadliwego przyłączenia przewodów do zacisku N transformatora

Zakres prac:

Na skutek przykręcenia bednarki stalowej i dociśnięcia do niej końcówki roboczej przewodu PEN złącze ulegało silnemu nagrzewaniu. Po zmianie kolejności przyłączonych przewodów problem został rozwiązany.

Z djęcie z realizacji: