PRZEGLĄDY ROZDZIELNI PRĄDU STAŁEGO I AKUMULATORNI

1. Siłownia prądu stałego 220V DC  

W ramach kompleksowego przeglądu urządzeń i instalacji napięcia gwarantowanego:  
-  oczyszczono wszystkie urządzenia i baterie z zanieczyszczeń,
-  dokręcono styki elektryczne,
-  zmierzono rezystancje izolacji instalacji oraz baterii,
-  zmierzono rezystancje wewnętrzne ogniw, pojemności oraz ich napięcia buforowe i spoczynkowe,
-  zmierzono prądy ładowania i obciążeniowe,
-  zmierzono temperaturę urządzeń i podzespołów,
-  wykonano symulację działania instalacji,
-  zasmarowano klemy akumulatorów.

Siłownia prądu stałego 220V DC

2. Rozdzielnice zasilaczy bezprzerwowych i przetwornic AC/DC i DC/DC  

W ramach przeglądu:
-  zdiagnozowano przyczynę uszkodzenia systemów kontroli doziemienia,
-  przeprowadzono serwis podzespołów elektrycznych,
-  zmierzono parametry eksploatacyjne oraz napięcie i prąd na wyjściu DC szaf,
-  wyczyszczono szafy i kratki wentylatorów,
-  dokręcono wszystkie styki elektryczne,
-  doraźnie zabezpieczono wypalone styki transformatora separacyjnego przed zwarciem (w jednej z dwóch szaf),
-  wykonano przełączenia symulacyjne.

Szafa zasilania gwarantowanego 230VAC/220VDC/110VDC.

Szafa zasilacza bezprzerwowego i przetwornicy AC/DC  (230VAC/220VDC) DC/DC (110V/220V).

Zabezpieczenia szafy zasilacza bezprzerwowego i przetwornicy AC/DC  (230VAC/220VDC) DC/DC (110V/220V).

Dławiki i transformatory szafy zasilacza bezprzerwowego i przetwornicy AC/DC  (230VAC/220VDC) DC/DC (110V/220V).

Uszkodzony transformator separacyjny 3f 400V.