NAPRAWA ROZDZIELNI SN

1. Wymiana rozłączników wnętrzowych ORB
W ramach zlecenia wykonano:

- demontaż 2 rozłączników SN z wkładkami bezpiecznikowymi,
- demontaż szyn AP30x4mm,
- demontaż napędów NR3,
- montaż nowych rozłączników OMB oraz bezpieczników CEEF, instalację nowego oszynowaniai oznakowanie faz.

Zdjęcie z realizacji:

2. Wymiana rozłącznika wnętrzowego LHTCJ
W ramach zlecenia wykonano:
-  wymianę uszkodzonego rozłącznika SN z wkładkami bezpiecznikowymi, tj. zastąpienie rozłącznikiem typu OMB,
-  wymianę uszkodzonego izolatora przepustowego SN fazy L2,
-  demontaż napędu NRW,
-  montaż rozłącznika OMB oraz bezpieczników CEEF,
-  oznakowanie faz.

Zdjęcia z realizacji:

3. Naprawa rozdzielnicy gazowej
W ramach zlecenia wykonano:

-  wymianę uszkodzonego przepustu typu A (przy udziale serwisu producenta rozdzielnicy),
-  wymianę głowic SN,
-  pomiary eksploatacyjne,
-  uzupełnienie gazu SF6 (przy udziale serwisu producenta rozdzielnicy).

Zdjęcie z realizacji:

7. Naprawa rozdzielnicy ABB
W ramach zlecenia wykonano:
-  wymianę uszkodzonego sterownika polowego,
- parametryzację zabezpieczeń,
- próby i pomiary funkcjonalne,
-  serwis ogólny rozdzielnicy.