MONTAŻ WYŁACZNIKÓW P.POŻ.

1. Wyłączniki p.poż w obiekcie wojskowym  

W ramach realizacji projektu wymiany linii kablowych do budynków laboratoryjno-magazynowych obiektu wojskowego zamontowano wyłączniki  p.poż dla głównych rozdzielnic zasilających kompleks.  
Zastosowano dwa rozwiązania, tj. przycisk wyłącznika montowany na elewacji budynku w pobliżu głównej rozdzielnicy nN oraz przycisk montowany na złączu kablowym. W obu przypadkach aparatura rozłączająca (automatyczny przełącznik faz, zabezpieczenia, kontrolki
i wyłączniki izolacyjne zamontowano w w/w  rozdzielnicach.  

W zakresie montażu wył. p.poż:
-  zaprojektowano rozwiązania techniczne,
-  zamontowano wyłączniki p.poż na atestowane śruby i zestawy kotwiące,
-  wykonano przepusty wg wymogów ITB i CNBOP do montażu przewodów relacji: rozdzielniceàprzyciski,
-  ułożono przewody NHXH 2X1,5mm2 na atestowanych uchwytach i kotwach, przystosowano rozdzielnice na potrzeby działania wył. p.poż i ich automatyki,

Montaż wyłącznika p.poż na ścianie elewacji budynku.

Montaż wyłącznika p.poż na ścianie elewacji budynku.

Montaż wyłącznika p.poż. na boku rozdzielnicy – złącze kablowe.

2. Wyłączniki p.poż w obiekcie przemysłowym 

W ramach zlecenia na montaż wyłączników p.poż dla trzech niezależnych zasilaczy
i przynależnych im tablic zainstalowanych na hali przemysłowej wykonano niżej wymienione prace:  
-  zaprojektowano i uzgodniono z rzeczoznawcą p.poż. dokumentację projektową na montaż wyłączników przeciwpożarowych,
-  zainstalowano w rozdzielnicach wyłączniki z cewkami wzrostowymi i automatyką,
-  rozprowadzono przewody HDGS 2x1,5 mm2 do przycisków sterowniczych, zamontowano trzy przyciski wył. p.poż.