NAPRAWA KANAŁU ŻELBETOWEGO I POSADZKI TRANSFORMATORNI

W związku z ujawnieniem podczas wymiany transformatora SN/Nn pęknięć posadzki transformatorni oraz obsypywania się gruntu do kanału kablowego pod transformatorem otrzymaliśmy zlecenie na naprawę w/w stanu.
Głównym powodem utworzenia się pustek pod posadzką oraz osypywania gruntu było wadliwe wykonanie kanału, tj. bez jednej ze ścian oporowych - „przegrodę” stanowił grunt.

W ramach naprawy:
-  wybrano z kanału kablowego piasek i kurzawkę powstałe z obsunięcia gruntu,
-  zabezpieczono folią grunt w miejscu planowanej ścianki oporowej (chodzi o zapobiegnięcie mieszania betonu z gruntem podczas wibrowania),
- wykonano zbrojoną ściankę oporową z betonu B40 (belkę zbrojeniową powiązano ze „starym betonem” prętami fi 12 34GS wklejanymi na kotwę konstrukcyjną),
- wykonano w posadzce odwierty wiertnicą diamentową fi 200 na głębokość kanału kablowego. Z otworów wydobyto duże kawałki betonu, gruzu i spróchniałego drewna, które uniemożliwiały prawidłowe zagęszczenie podłoża,
-  uzupełniono pustki pod posadzką piaskiem zagęszczanym wodą oraz mechanicznie ręczną babą, a następnie zalano betonem,
-  skuto fragmenty odspajających się warstw posadzki i ich pęknięć oraz dokonano naprawy, uporządkowano miejsce robót i wywieziono odpady.

Kanał kablowy i posadzka podlegające naprawie.

Belka zbrojeniowa ze stali 34GS.