POMIARY ELEKTRYCZNE

Sprawdź naszą szeroką ofertę dla pomiarów elektrycznych.

W zakładach produkcyjnych, instytucjach państwowych lub placówkach badawczych nawet krótkotrwały zanik zasilania oznacza finansowe straty. Przerwy w dostawie energii elektrycznej są zresztą uciążliwe dla każdego człowieka, dlatego tak ważna jest pewność zasilania.
Bardzo wielu awarii da się uniknąć, jeśli na bieżąco dokonywane są pomiary elektryczne i przeglądy, pozwalające ustalić, czy wszystkie instalacje i urządzenia elektroenergetyczne funkcjonują prawidłowo lub gdzie ewentualnie należy dokonać napraw. Trzeba przy tym pamiętać, że urządzenia różnie reagują na nieprawidłowości w instalacji elektrycznej, więc to, że urządzenia i instalacje „z pozoru pracują bez zarzutu” nie oznacza braku zagrożenia dla zakładu i obsługującego go personelu. Przykładem może być brak ochrony przeciwporażeniowej lub ciągłe przeciążenie termiczne izolacji przewodów lub aparatów. Tylko przeprowadzenie niezbędnych badań, w tym pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rzetelnego przeglądu w/w instalacji może wykryć nieprawidłowości. Na zdjęciu nr 1 przedstawiono przegrzewające się wyposażenie rozdzielnicy niewidoczne „gołym okiem” – wykryte podczas pomiarów elektrycznych.
Duża wartość pętli zwarciowej fazy L1-PEN) była spowodowana wadą rozdzielnicy stacji transformatorowej – złym dociskiem styków.

Jak wyglądają profesjonalne pomiary?
Wykonywane przez nas pomiary sieci elektroenergetycznej oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pozwalają na określenie ich stanu technicznego oraz ewentualne zaplanowanie napraw lub zakwalifikowania obiektów do modernizacji/wymiany. Dokonujemy pomiarów: jakości energii elektrycznej, prądów, napięć, mocy, energii, wyższych harmonicznych, rezystancji izolacji, rezystancji uzwojeń transformatorów, przekładni zwojowej, współczynników strat dielektrycznych, silników, uziemień, wyłączników różnicowo-prądowych. Sprawdzamy także działanie ochrony przeciwporażeniowej, mierzymy napięcia rażenia, testujemy elektronarzędzia, określamy pojemność baterii, badamy natężenie oświetlenia, przeprowadzamy próby napięciowe kabli oraz rozdzielnic. Na życzenie klienta możemy jeszcze dokonać badania oleju transformatorowego oraz innych specjalistycznych pomiarów według indywidualnych ustaleń. Dysponujemy profesjonalnymi przyrządami do pomiaru urządzeń elektroenergetycznych, w tym miernikiem do pomiaru transformatorów i aparatury stacyjnej MEGGER TRAX, kenetronem oraz wieloma miernikami do badania instalacji elektrycznych, np. METREL Eurotest, KYORITSU KEW. 

Kiedy warto przeprowadzić przegląd sieci elektroenergetycznych/instalacji elektrycznej?

Pomiary sieci elektroenergetycznej i instalacji elektrycznej, to działania prewencyjne, pozwalające uniknąć poważnych awarii, których usuwanie zajmuje zawsze więcej czasu niż standardowy przegląd i drobne naprawy. O tym, że jakość zasilania jest gorszej jakości świadczyć może chociażby przedwczesne zużywanie się elementów maszyn, zakłócenia w ich pracy, bądź nadmierne nagrzewanie się podczas pracy; niepokojącym sygnałem są również nawracające dość regularnie awarie urządzeń. Każde nietypowe zachowanie instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych powinno podlegać sprawdzeniu. 
Główne przesłanki do wcześniejszego niż zaplanowany przeglądu obiektu: 
- duże wahania i spadki napięć,
- nietypowy hałas pracy silników i transformatorów, rozdzielnic, 
- zapach spalenizny w pobliżu urządzeń lub instalacji elektrycznych, 
- okopcenia izolatorów i części wiodących prąd elektryczny, 
- zakłócenia pracy urządzeń w laboratoriach i sieciach komputerowych, 
- przegrzewanie kabli i rozdzielnic, 
- częstsze niż zwykle zużywanie źródeł światła, 
- zakurzenie urządzeń i pomieszczeń stacyjnych po robotach w pobliżu stacji transformatorowych, np. po układaniu nowych nawierzchni dróg, 
- zakurzenie rozdzielnic budynkowych po przeprowadzonych remontach (osad gipsowy i kurz bardzo szkodzi urządzeniom), 
- przyłączenie do sieci nowych odbiorników o wysokich wymaganiach jakości, 
- planowana rozbudowa sieci lub instalacji elektrycznej, 
- wyładowania atmosferyczne i przepięcia przeniesione do sieci lub instalacji, 
- pożar lub zalanie obiektu ze strukturą energetyczną, 
- zaniedbania w regularnym serwisie instalacji elektrycznych, 
- odczuwanie różnicy potencjałów w miejscach, gdzie nie powinny one wystąpić („przebicie”).
Jeśli instalacja elektryczna lub sieć elektroenergetyczna jest uszkodzona, niekiedy dochodzi do wyzwalania zabezpieczeń, co jest nie tylko uciążliwe, ale też może w końcu doprowadzić do poważnych zniszczeń struktury zasilającej lub podłączonej do niej maszyn i odbiorników.
Dzięki pomiarom da się uniknąć strat, a co najważniejsze zapewnić bezpieczeństwo dla ludzi. 

Wykonujemy większość pomiarów niezbędnych przy utrzymaniu urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym:

 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary rezystancji uzwojeń transformatorów, silników,
 • pomiary wyłączników różnicowo-prądowych („różnicówek”),
 • pomiary uziemień odgromowych,
 • pomiary uziemień ochronnych i roboczych,
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pętli zwarciowej),
 • pomiary natężenia oświetlenia,
 • pomiary połączeń wyrównawczych,
 • pomiary napięć rażenia,
 • pomiary elektronarzędzi,
 • próby napięciowe kabli i rozdzielnic,
 • pomiary pojemności baterii,
 • pomiary jakości energii elektrycznej,
 • pomiary prądów, napięć, mocy, energii, wyższych harmonicznych,
 • pomiary prądów upływu,
 • pomiary strat dielektrycznych tg. delta,
 • pomiary oleju transformatorowego,
 • inne wg ustaleń z klientem.

Zdjęcie nr 1: Termogram przegrzewającej się podstawy bezpiecznikowej (do temp. 127 stopni celsjusza) i fotografia celki przed termowizją.