biuro@wasztan.pl

570-406-700

DOKUMENTACJA I PROJEKTY

Sprawdź naszą ofertę z zakresu dokumentacji i projektów.

DOKUMENTACJA I PROJEKTY

Wykonujemy projekty wielobranżowe związane z budową, modernizacją lub wymianą instalacji i sieci elektroenergetycznych, bądź odgromowych. Zajmujemy się najczęściej tworzeniem dokumentacji dotyczących stacji transformatorowych, głównych rozdzielnic nN i SN w obiektach oraz inwentaryzacją sieci i instalacji elektrycznych silnoprądowych.
W zależności od wymogu klienta realizujemy dokumentację o złożoności dostosowanej do potrzeb Inwestora. Dla podmiotów sektora publicznego zwykle jest konieczne tworzenie dokumentacji wg wymogów prawa zamówień publicznych, tj. z przedmiarami, kosztorysami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku inwestorów prywatnych, którzy nie zawsze potrzebują przedmiarów i kosztorysów, a jedynie projekt wykonawczy, budowlany lub inny wg ustaleń.
Nie unikamy tematów niszowych, tj. instalacji na obiektach hydrotechnicznych, w strefach zagrożenia wybuchem, w obiektach siłowni prądu stałego, akumulatorniach, bądź instalacji w lokalach medycznych i laboratoriach.
Posiadamy doświadczenie w pisaniu dokumentacji przetargowych (PFU,SIWZ,SOPZ,OPZ) wyniesione z pracy etatowej w jednostkach naukowych i budżetowych. Pozwala ono nam na świadczenie usług „znanych od kuchni”.
Ponadto realizujemy usługi pisania instrukcji technicznych, instrukcji eksploatacji sieci elektroenergetycznych oraz konsultacji i doradztwa technicznego.
W każdym przypadku podchodzimy elastycznie i do każdego zlecenia.

Dlaczego warto z nami współpracować?
1.     Nie jesteśmy anonimowi. Prace osób (pracowników zespołu), również te przed zatrudnienia w naszej firmie są dostępne w Internecie i możliwe do sprawdzenia.
2.      Mamy doświadczenie w pisaniu dokumentacji wg ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
3.      Świadczymy również usługi wykonawstwa, co dają nam tą przewagę nad konkurencją, ze nie jesteśmy tylko „teoretykami”. Nie boimy się wizji lokalnej, „brudnej roboty” i w razie potrzeby wyłączenia obiektu spod napięcia lub odkrywek gruntu.

Zakres:

  • projekty instalacji elektrycznych nN, 
  • projekty instalacji SN, 
  • projekty modernizacji automatyki maszyn do obróbki skrawaniem starego typu, 
  • inwentaryzacje wielobranżowe budynków, w tym sieci podziemnych,
  • koncepcje techniczne, ekspertyzy, opinie, zalecenia w branży elektrycznej, 
  • dokumentacje przetargowe.