DORADZTWO TECHNICZNE

Sprawdź naszą ofertę doradztwa technicznego.

Oferujemy naszym klientom wsparcie w rozwiązywaniu problemów z zakresu elektroenergetyki i gospodarki energetycznej.

Możemy Ci pomóc w: 

  • diagnostyce powodów uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wyborze sposobu połączenia nowych odbiorów z siecią,
  • planowaniu prac niezbędnych do prawidłowego utrzymania w należytym stanie energetyki zakładu,
  • optymalizacji zużycia energii oraz jej ekonomicznego rozdziału,
  • kontakcie z zakładem energetycznym lub innymi podmiotami.