NAPRAWA MASZYN I URZĄDZEŃ

1. Wymiana rozdzielnicy sterowniczej wiertarki kolumnowej (Warszawa)       
Dostosowanie maszyny do przepisów BHP.
 

W ramach zadania:
-  zdemontowano zużytą rozdzielnicę sterowniczą wraz z przewodami i kasetą przycisków,
-  zamontowano nową rozdzielnicę sterowniczą oraz kasetę z przyciskami „PRAWO”, „LEWO”, „STOP”, „EMERGENCY”,
-  wykonano dokumentację powykonawczą.

2. Wymiana rozdzielnicy sterowniczej piły tarczowej do drewna (Wola Karczewska)
 
Dostosowanie maszyny do przepisów BHP. 

W ramach zlecenia zmieniono całkowicie sposób sterowania piłą, tj. zastąpiono niebezpieczny pod względem BHP wyłącznik krzywkowy (pokrętny) kasetą sterowniczą z przyciskami oraz doinstalowano rozdzielnicę z zabezpieczeniami.

3. Rozdzielnica sterowniczo-zasilająca stanowisko naświetlaczy UV (Radom)  

Do zmodernizowanego przez naszego Klienta stanowiska laboratoryjnego doinstalowano i przyłączono rozdzielnicę sterowniczo-zasilającą oraz kasetę
z przyciskami.  
Dodatkowo wykonano pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary rezystancji izolacji.

4. Naprawa instalacji elektrycznej jazu wodnego (mazowieckie) 
Pracę wykonywano metodą alpinistyczną na czynnym obiekcie hydrotechnicznym.
 

W ramach zadania:
-  wykonano dokumentację projektową naprawy instalacji elektrycznych,
-  wymieniono główne ciągi przewodów zasilających i sterowniczych,
-  wymieniono zniszczone rury nieodporne na UV na orurowanie BE 50 i bezpośrednio przy maszynach na rury karbowane 750N,
-  zmodernizowano szafę sterowniczą,
-  zamontowano  nowe naświetlacze LED na „odświeżonych” słupach oświetleniowych,
-  podłączono istniejące silniki i kasety sterownicze do instalacji,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą i pomiary.

Jaz z widocznym ponurem (zastawką) i drenażem kabli sterowniczo-zasilających.

Skrzynka rozgałęźna szczelnego drenażu osłonowego (zdjęcie przed umocowaniem rur karbowanych do podłoża).

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza jazu.

Silnik zamknięcia klapowego z widocznym sposobem przyłączenia przewodu zasilającego.

Zakończenie przewodu wyprowadzonego z rury osłonowej.

Tabliczka zaciskowa silnika 3faz ( przed oznakowaniem żył).

Kaseta sterownicza i oznakowanie przewodów.

Prowadzenie instalacji przez elementy maszyny (przepusty).

Kaseta zamknięcia klapowego (z łącznikami krańcowymi) – po przyłączeniu instalacji.