PRZEGLĄDY I POMIARY STACJI TRANSFORMATOROWYCH

PRZEGLĄD ROZDZIELNI SN

Pole pomiaru napięcia (widoczne przekładniki napięciowe i wkładki bezpiecznikowe).

Pole transformatorowe (widoczne przekładniki napięciowe i wkładki bezpiecznikowe).

Kompletna rozdzielnia kontenerowej stacji transformatorowej (Rotoblok SF).

Sekcja I i II wnętrzowej rozdzielni SN.

Sekcja I i II wnętrzowej rozdzielni SN.

PRZEGLĄDY TRANSFORMATORÓW

Przeglądy transformatorów oraz usługi związane z ich naprawami realizujemy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Oferujemy skrócone i pełne badania oleju dielektrycznego oraz badania na obecność PCB.

Przegląd transformatora suchego 15/0,4kV 2000kVA (WARSZAWA)

W ramach zadania:
- zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji w każdej konfiguracji,
-  wykonano specjalistyczne badania przyrządem Megger Trax, 
-  wykonano pomiary przekładni  zwojowej,
-  oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
-  sprawdzono działanie wentylatorów i czujników PT 100,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora suchego 15/0,4kV 1000kVA (WARSZAWA)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji w każdej konfiguracji,
-  wykonano specjalistyczne badania przyrządem Megger Trax, 
-  wykonano pomiary przekładni  zwojowej,
-  oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
-  sprawdzono działanie wentylatorów i czujników PT 100,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora suchego 15,75/0,42kV 1250kVA (WARSZAWA)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji w każdej konfiguracji,
-  wykonano specjalistyczne badania przyrządem Megger Trax, 
-  oczyszczono komorę trafo i drzwi do stacji,
-  wykonano pomiary przekładni  zwojowej,
-  oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
-  sprawdzono działanie wentylatorów i czujników PT 100,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora suchego 15/0,4kV 2000kVA (WARSZAWA)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji w każdej konfiguracji,
-  wykonano specjalistyczne badania przyrządem Megger Trax,
-  zdemontowano wyprowadzenia szynowe oraz dokonano ich przeszlifowania i odtłuszczenia,
-  wykonano pomiary przekładni  zwojowej,
-  oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
-  sprawdzono działanie wentylatorów i czujników PT 100,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora olejowego 6/0,4kV 200kVA (RZESZÓW)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji oraz współczynników absorbcji,
-  oczyszczono wibracyjnie zaciski typu „Chorągiewka”,
-  uzupełniono olej transformatorowy,
-  pobrano olej do badań fizykochemicznych,
-  oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
-  doszczelniono kadź i izolatory,
-  zmierzono rezystancję uziemień roboczych i ochronnych,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora olejowego 15/0,4kV 250kVA (KRAKÓW)

W ramach zadania:
- zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji oraz współczynników absorbcji,
-  uzupełniono olej transformatorowy,
-  pobrano olej do badań fizykochemicznych,
-  oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
-  wymieniono uszczelki pod izolatorami SN,
-  wymieniono wibroizolatory,
-  oczyszczono komorę transformatora,
-  zmierzono rezystancję uziemień roboczych i ochronnych,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora olejowego 15/0,4kV 250kVA
(KOSTRZYN NAD ODRĄ)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji oraz współczynników absorbcji,
-  zmierzono współczynniki stratności dielektrycznej  tg delta,
-  uzupełniono olej transformatorowy do konserwatora,
-  wymieniono silikażel,
-  oczyszczono całe pomieszczenie komory oraz mosty szynowe,
-  pobrano olej do badań fizykochemicznych,
-  oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
-  doszczelniono kadź, izolatory i konserwator,
-  zmierzono rezystancję uziemień roboczych i ochronnych,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora olejowego 15/0,4kV 630kVA (POZNAŃ)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji oraz współczynników absorbcji,
-  uzupełniono olej transformatorowy,
-  oczyszczono całe pomieszczenie komory oraz mosty szynowe,
-  pobrano olej do badań fizykochemicznych,
-  oczyszczono trafo z zanieczyszczeń,
-  doszczelniono kadź, izolatory i konserwator,
-  zmierzono rezystancję uziemień roboczych i ochronnych,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora suchego 15/0,4kV 3250kVA (ŁÓDŹ)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji,
-  sprawdzono zabezpieczenia temperaturowe,
-  oczyszczono transformator i komorę z zanieczyszczeń,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora olejowego 15,75/0,42kV 800kVA (POZNAŃ)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji oraz współczynników absorbcji,
-  udrożniono kraty wentylacyjne,
-  oczyszczono komorę i transformator z pyłu,
-  dokręcono zawór nadciśnieniowy,
-  zmierzono rezystancję uziemień roboczych i ochronnych,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

Przegląd transformatora olejowego 15/0,4kV 630kVA (ŁÓDŹ)

W ramach zadania:
-  zmierzono rezystancje uzwojeń transformatora,
-  zmierzono rezystancję izolacji oraz współczynników absorbcji transformatora,
-  zmierzono współczynnik strat dielektrycznych, przekładnię zwojową,
-  uzupełniono zalewę głowicy 3G0 KOSTUCHNA,
-  wymieniono dwa spękane izolatory nN,
-  doszczelniono kadź i dolano olej do  transformatora,
-  oczyszczono całe pomieszczenie komory oraz mosty szynowe,
-  pobrano olej do badań fizykochemicznych,
-  zmierzono rezystancję uziemień roboczych i ochronnych,
-  zbadano linię kablową SN po dosyceniu głowicy,
-  sporządzono dokumentację powykonawczą.

PRZEGLĄDY ROZDZIELNIC nN

Rozdzielnica Główna wnętrzowej stacji   t ransformatorowej  15/0,4kV 800kVA (Legionowo)  

Parametry rozdzielnicy ZUR (jednosekcyjnej):
Un= 400V
In= 1600A
f=50Hz  

W ramach przeglądu: 
-  poddano regulacji i czyszczeniu styki mechanizmów wyłącznika APU 50A In=1000A,
-  wyczyszczono mechanicznie i odtłuszczono styki bezpieczników WT1 i WT2,
-  oczyszczono z wykorzystaniem odkurzacza przemysłowego i sprężonego powietrza pomieszczenie rozdzielni oraz zainstalowaną rozdzielnicę,
-  dokręcono styki elektryczne,
-  wymieniono przegrzane wkładki mocy WT (dawna nazwa „BM”),
-  zmierzono rezystancje zestykowe łączników,
-  zmierzono rezystancję izolacji rozdzielnicy,
-  sporządzono protokoły z pomiarów.

Rozdzielnica nN typu ZUR

Wyłącznik APU 50A 1000A

Rozdzielnica Główna 0,4kV kontenerowej stacji transformatorowej  6/0,4kV  (Gdynia Grabówek)

Parametry rozdzielnicy:
Un= 420V
In= 1250A
f=50Hz  

W ramach przeglądu:  
-  dokręcono styki elektryczne,
-  oczyszczono wszystkie elementy rozdzielnicy,
-  pokryto wazeliną techniczną styki rozłączników bezpiecznikowych,
-  sporządzono pomiary eksploatacyjne.
-  oczyszczono z wykorzystaniem odkurzacza przemysłowego i sprężonego powietrza pomieszczenie rozdzielni oraz zainstalowaną rozdzielnicę,
-  sporządzono protokoły z pomiarów.

Przedział odpływowy rozdzielnicy (rozłączniki listwowe).

Przedział zasilający rozdzielnicy (od lewej strony) z częścią odpływową do odbiorców (od prawej strony).

Rozdzielnica Główna Niskiego Napięcia oddziałowej stacji transformatorowej  20/0,4kV  (Katowice) 

Parametry rozdzielnicy:
Un= 400V
In= 1250A
f=50Hz  

W ramach przeglądu:  
-  dokręcono izolatory, szyny i styki elektryczne,
-  oczyszczono pomieszczenie rozdzielni oraz zainstalowane wyposażenie,
-  zmierzono rezystancje izolacji mostów szynowych,
-  sprawdzono uziemienie, wykonano pomiary ochrony przeciwporażeniowej.

Rozdzielnica RGnN stacji transformatorowej  (panel przedni).

Rozdzielnica RGnN stacji transformatorowej  (panel tylny).

Rozdzielnica Główna nN stacji transformatorowej 15/0,4kV czterosekcyjna (Warszawa)  

W ramach przeglądu:  

-  oczyszczono rozdzielnicę oraz pomieszczenie z zanieczyszczeń,
-  zmierzono temperatury styków elektrycznych,
-  sprawdzono topologię sieci i działania układów SZR,
-  sprawdzono działanie wył. p.poż,  

Ze względu na brak możliwości wyłączenia zasilania i wymogów Zamawiającego odstąpiono od dokręcania styków.

Rozdzielnica RGnN stacji transformatorowej – sekcja I (zasilanie z transformatora 800kVA).

Ciąg szafowy rozdzielnicy RGnN – zasilanie z trzech transformatorów 800kVA.