SEKTOR PRZEMYSŁOWY

Wiemy jak duże konsekwencje wynikają z przerw w pracy urządzeń przemysłowych oraz wstrzymania dostaw energii elektrycznej lub niezachowania przez nią wymaganych parametrów.

Montaż, serwis i utrzymanie urządzeń i systemów elektroenergetycznych

ENERGETYKA

 • szynoprzewody Sn i nN,
 • transformatory Sn/Nn,
 • rozdzielnice Sn/nn,
 • stacje transformatorowe,
 • linie kablowe i napowietrzne,
 • kompensacja mocy biernej,
 • układy pomiarowe rozliczeniowe,
 • opieka serwisowa.

Montaż, serwis i utrzymanie urządzeń wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz automatyki maszyn

INSTALACJE WNĘTRZOWE

 • instalacje oświetleniowe,
 • instalacje siły,
 • instalacje maszyn i urządzeń,
 • rozdzielnice zasilające i sterownicze (maszyn bez CNC),
 • opieka serwisowa.

Serwis maszyn przemysłowych starego typu

UTRZYMANIE RUCHU

 • tokarki, 
 • frezarki, 
 • gilotyny, 
 • wytaczarki, 
 • prasy, 
 • wiertarki, 
 • opieka serwisowa.