SEKTOR PUBLICZNY I INSTYTUTY BADAWCZE

Sprawdź szeroką ofertę dla sektora publicznego i instytutów badawczych.

Kluczowe osoby naszego zespołu wywodzą się z przemysłowych Instytutów badawczych, co pozwala nam zrozumieć specyfikę i charakter pracy podobnych zakładów. Znamy „od kuchni” problemy natury kadrowej oraz ekonomicznej w jednostkach państwowych. Poprzez zdobyte wieloletnie doświadczenie w organizacji różnego typu inwestycji, zbieraniu ofert i rozpisywaniu zamówień publicznych jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom na każdym etapie współpracy. Zdajemy sobie sprawę z napotykanych trudności i „przymusowym” wyborze „najtańszej”, co nie znaczy „najlepszej” oferty.

ZAKRES USŁUG:

 • obsługa, remonty i utrzymanie stacji trafo,
 • kompensacja mocy biernej,
 • serwis szynoprzewodów,
 • przeglądy transformatorów SN/nN,
 • przełączenia ruchowe w stacjach transformatorowych i rozdzielnicach,
 • pisanie instrukcji eksploatacji,
 • pomiary rozdzielni DC oraz baterii w siłowniach prądu stałego,
 • modernizacja układów pomiarowych wraz z przystosowaniem ich do zasad TPA,
 • pełnienie funkcji Głównego Energetyka,
 • modernizacja oraz montaż instalacji elektrycznych,
 • naprawa urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • przeglądy i pomiary elektryczne,
 • przeglądy budowlane i ciepłownicze,
 • pisanie dokumentacji przetargowych oraz konsultacje wielobranżowe,
 • przebudowa wielobranżowa obiektów ruchu energetycznego.